Moravski vodovod

  • Moravski vodovodni sistem (MOVOS), trenutno snabdeva vodom za piće seoska naselja: Miljkovac,Paljinu i Berčinac;
  • potrebna količina vode obezbeđena je kaptiranjem karstnih vrela "Pešter" i "Toplik" i izgradnjom bunara u aluvijumu na desnoj obali Toponičke reke.
  • voda sa ovih izvorišta se doprema do rezervoara pumpne stanice "Miljkovac", a iz njega se upušta direktno u distribucioni cevovod MOVOS-a;
  • prosečna ostvarena količina vode sa izvorišta u Miljkovcu zadnjih godina se kreće oko 5 l/s.

U podnožju Svrljiških planina, u karsnom području ispresecanog bezbrojnim pukotinama i pećinama, ispod kote 683 mnm "Goli vrh", na levoj obali Toponičke reke nalazi se izvor Pešter izdašnosti od 10 – 25 l/s. Izvor je kaptiran 1975 godine putem drenažnih krila – složenih po filtarskom sistemu i kaptežne građevine sa tri komore. Voda se odvodi PVC cevovodom Æ 250mm gravitaciono dolinom reke do rezervoara iznad sela Miljkovac, gde se posle dezinfekcije voda distribuira cevovodom Æ 300mm po selima Moravskog sistema. Povremeno usled većih padavina i naglog topljenja snega dolazi do zamućenja kada se izvor isključuje iz sistema do izbistrenja. Zbog rekonstrukcije kaptaže Pešter i dovodnog cevovoda, izvorište trenutno nije u funkciji.

Izvor Toplik se nalazi u podnožju krečnjačkih stena Svrljiških planina, na levoj obali Toponičke reke, iznad sela Miljkovac, izdašnosti od 20 – 85 l/s. Izvor je kaptiran 1976 godine putem drenažnih krila – složenih po filterskom sistmu sa tri komore. Voda se cevovodom odvodi do crpnog bazena pumpne stanice Miljkovac odakle se prepumpava do rezervoara, nakon čega se zajedno sa vodom iz Peštera odvodi ka moravskim selima.

U cilju povećanja izvorišnog kapaciteta Moravskog sistema u periodu minimalne izdašnosti (1994.god. 61 l/s), godine 1995. je izveden kopani nesavršeni bunar Æ 1000mm u blizini izvorišta Toplik u priobalju Toponičke reke izdašnosti 20 l/s odakle se bunarskom pumpom iz pumpne stanice Miljkovac i dalje do rezervoara, gde se nakon dezinfekcije, voda odvodi ka selima moravskog sistema.

Vodovod sutra

vodovod-sutra

Povećanje kapaciteta industrijskih postrojenja i povećanje broja stanovnika prouzrokuje neprekidni trend povećanja potreba za pitkom vodom. Niš je u stalnoj borbi da se niški vodovodni sistem – NIVOS zaštiti, modernizuje, rekonstruiše, kao i efikasno, ekonomično i stručno iskoristi a ujedno dogradi i proširi novim kapacitetima i vodovodnim objektima.

Čitaj dalje: Vodovod sutra

Vodovod nekad

vodovod-nekad

U I veku naše ere NAIS je snabdevan vodom iz obližnje Kameničke reke, na čijem je izvorištu (''Devojačno ždrelo'') bila urađena kaptaža. Odatle do grada (oko 8 km) vodio je aquaeductus, sagrađen u obliku masivnog zida (debljine oko 1.65 m), kroz čiju su unutrašnjost bile sprovedene keramičke cevi.

Čitaj dalje: Vodovod nekad