Prijava potrošnje vode

Polazeći od toga da je očitavanje potrošnje organizovano svakog radnog dana od 8 do 15 sati, a imajući u vidu da u pojedinim objektima u tom periodu niko ne boravi i da isti mogu biti zaključani, JKP „Naissus“ Niš pruža mogućnost svim korisnicima da sami dostave stanje na vodomeru.

Dostava stanja na vodomeru je moguća:

 1. popunjavanjem elektronskog obrasca „Prijava potrošnje vode“

2. dostavom fotografije vodomera putem Viber aplikacije ➡ na broj 066/8222433 – obavezno je upisati sve informacije od značaja za fakturisanje (ime i prezime vlasnika priključka, matični broj potrošača sa računa za vodu, adresu mernog mesta, stanje na vodomeru, datum očitavanja i sliku vodomera)

3. putem eletronske pošte na adresu reklamacije@naissus.co.rs – obavezno je upisati sve informacije od značaja za fakturisanje (ime i prezime vlasnika priključka, matični broj potrošača sa računa za vodu, adresu mernog mesta, stanje na vodomeru, datum očitavanja i sliku vodomera) ili

4. lično u prostorijama Uslužnog centra preduzeća (šalter informacija i reklamacija) u ulici Kneginje Ljubice 1/1 svakog radnog dana u periodu od 07:00 do 15:00 sati

 

Korisnik koji se redovno očitava:

 • koristi vodu u skadu sa propisima
 • prati svoju potrošnju na mesečnom nivou i odgovorno i racionalno koristi vodu kao najvažniji resurs 21. veka
 • upoznat je ako postoji povećana potrošnja, brine o svojim instalacijama i pravovremeno reaguje u slučaju kvarova
 • ispunjava uslov za umanjenje računa zbog havarijske potrošnje

Korisnik koji se ne očitava redovno

 • koristi vodu na nedozvoljen način i rizikuje privremeno uskraćivanje vode od strane pružaoca komunalne usluge
 • neracionalno i neodgovorno troši vodu
 • nema saznanja o povećanoj potrošnji, ne brine o svojim instalacijama i rizikuje visoke račune za vodu usled havarijske potrošnje
 • nema prava na umanjenje računa zbog havarije na sekundarnim instalacijama

 

 PRIJAVA POTROŠNJE VODE – ELEKTRONSKI OBRAZAC

 

Leave this field blank
 • Month
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • July
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • Nothing found
 • Day
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • Nothing found
 • Year
 • 2021
 • 2022

+381