Пријава стања на водомеру

Blue-Water-Tap-Campaign-Poster-e1695199023245.png

Полазећи од тога да је очитавање потрошње организовано сваког радног дана од 8 до 15 сати, а имајући у виду да у појединим објектима у том периоду нико не борави и да исти могу бити закључани, ЈКП „Наиссус“ Ниш пружа могућност свим корисницима да сами доставе стање на водомеру.

Достава стања на водомеру је могућа:

 • Доставом фотографије водомера путем Viber апликације на број 066/8-222-433
  Обавезно је уписати све информације од значаја за фактурисање (име и презиме власника прикључка, матични број потрошача са рачуна за воду, односно број главног водомера са рачуна ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, адресу мерног места, стање на водомеру, датум очитавања и слику водомера)
 • Путем електронске поште на адресу [email protected]
  Обавезно је уписати све информације од значаја за фактурисање (име и презиме власника прикључка, матични број потрошача са рачуна за воду, односно број главног водомера са рачуна ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, адресу мерног места, стање на водомеру, датум очитавања и слику водомера)
 • Лично у просторијама Услужног центра предузећа (шалтер информација и рекламација) у улици Кнегиње Љубице 1/I сваког радног дана у периоду од 07:00 до 15:00 сати
 • Попуњавањем електронског обрасца „Пријава потрошње воде“ у наставку

Образац за пријаву потрошње воде

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Име и презиме власника прикључка
Број главног водомера са рачуна ЈКП "Обједињена наплата" Ниш
Drag and drop files here or
Max File Size: 10 MB

Корисник који се очитава редовно

 • Користи воду у скаду са прописима;
 • Прати своју потрошњу на месечном нивоу и одговорно и рационално користи воду као најважнији ресурс 21. века;
 • Упознат је ако постоји повећана потрошња, брине о својим инсталацијама и правовремено реагује у случају кварова;
 • Испуњава услов за умањење рачуна због хаваријске потрошње.

Корисник који се не очитава редовно

 • Користи воду на недозвољен начин и ризикује привремено ускраћивање воде од стране пружаоца комуналне услуге;
 • Нерационално и неодговорно троши воду;
 • Нема сазнања о повећаној потрошњи, не брине о својим инсталацијама и ризикује високе рачуне за воду услед хаваријске потрошње;
 • Нема права на умањење рачуна због хаварије на секундарним инсталацијама.