СЕРВИСНЕ ИНФО

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЗА СУБОТУ 31.07.2021.год.

Насеље Ледена стена, ул. Жртава фашизма бр. 53 Вода на површини, потребан је ископ у насељу Ледена стена, у улици Жртава фашизма, код броја 53. Радови на поправци водоводне мреже, који су одложени данас, планиранирају се за суботу 31.07.2021.год. Током...

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЗА НЕДЕЉУ 01.08.2021.ГОД.

Село Поповац, угао улица Баштованске и Бориса Кидрича Вода на улици, потребан је ископ у селу Поповац, на углу улица Баштованске и Бориса Кидрича. У недељу 01.08.2021.год. планирају се радови на поправци водоводне мреже и током интервенције биће у...

ЗБОГ КВАРА НА МРЕЖИ ПРЕКИД ВОДОСНАБДЕВАЊА У ЧАРНОЈЕВИЋЕВОЈ УЛИЦИ

Улица Чарнојевићева бб У току је интервенција у општини Палилула, у улици Чарнојевићевој, на месту према старом гробљу. Због оштећења на водоводној мрежи у прекиду је водоснабдевање до 15 сати у...

НИШКА БАЊА, УЛ. ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 8А

Вода на улици, потребан је ископ у Нишкој Бањи, у улици Ивана Горана Ковачића, код броја 8а. У току су радови на поправци водоводне мреже и биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Ивана...

НАСЕЉЕ ЛЕДЕНА СТЕНА, УЛИЦА ЖРТАВА ФАШИЗМА БР. 53

Вода на површини, потребан је ископ у насељу Ледена стена, у улици Жртава фашизма, код броја 53. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати за кориснике у улици...

НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА, УЛИЦА ДОКТОРА ДРАГУТИНА ПЕТКОВИЋА БР. 9

Вода на површини, потребан је ископ ради замене првог вентила у улици Доктора Драгутина Петковића (стари назив Ботаничка), код броја 9. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати за кориснике у улици Доктора...

СЕЛО СУПОВАЦ

Током ноћи је обављена допуна резервоара и стабилизивано је водоснабдевање у селу Суповац.

НАКОН ОШТЕЋЕЊА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ, У ТОКУ ЈЕ ИСКОП У СЕЛУ МЕДОШЕВАЦ

Село Медошевац Радовима трећег лица дошло је до оштећења на водоводној мрежи у селу Медошевац, у улици Саве Ковачевића. Екипа ЈКП“Наиссус“ је на терену, обавља се поправка и биће у прекиду водоснабдевање до 20 сати у улици Саве Ковачевића. У случају да деонични...

ПРОНАЂЕН КВАР НА МРЕЖИ У СЕЛУ СУПОВАЦ, НАКОН ПОПРАВКЕ СТАБИЛИЗАЦИЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА НАРЕДНОГ ДАНА

Село Суповац У екстремно топлим условима, ванредним ангажовањем људства и механизације је пронађен квар на водоводној мрежи и у току је поправка на локацији трасе довода према пумпној станици Суповац. Вода је отицала у земљу без видљивих трагова на површини тако да...

УЛИЦА ЗЕТСКА, КОД БРОЈЕВА 7-9

Вода на површини, потребан је ископ у Зетској улици, код бројева 7-9. У току су радови на поправци водоводне мреже и биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Зетској, на простору од паркинга поред градског стадиона до улице Зорана Ђинђића, што обухвата...

Очитавање и наплата

ЈКП „Наиссус“ Ниш очитава водомере свих корисника који су прикључени и снабдевају водом са система ЈКП „Наиссус“ Ниш. Обрачун по очитаном стању, поделу и наплату рачуна за воду у услуге каналисања врши за кориснике који припадају категоријама потрошача правних лица, предузетника и осталих правних субјеката.

Штампање, поделу и наплату рачуна за услуге утрошене воде и каналисања отпадних вода, корисницима који припадају категорији домаћинства врши ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш.

Утрошена вода се обрачунава на основу очитаног стања на водомеру у складу са Одлуком о водоводу и канализацији (Сл. Града Ниша бр. 89/2005 од 24.11.2005. године) и Одлуком о изменама и допунама одлуке о водоводу и канализацији. Очитавање се врши по Месечном динамичком плану очитавања (редовно очитавање). Уколико водомер није доступан овлашћеном лицу предузећа приликом редовног очитавања, на мерном месту које има потрошњу воде, испоручена воде се фактурише на основу просечне дневне потрошње корисника у претходна три месеца, или када је очитавање било могуће.

Очитавање је организовано по Мерним зонама и читачким књигама.

  Мерне Зоне на територији града              Динамички план очитавања за текући месец

  Уколико постоји сумња у тачност очитаног стања по добијању рачуна, корисник може затражити да се изврши контролно очитавање. 

  Корисници којима ЈКП „Наиссус“ Ниш фактурише и испоставља рачуне, могу извршити плаћање рачуна на основу готовог (попуњеног) обрасца, који је саставни део рачуна. Обавезан елемент рачуна је и „QR код“ за плаћање рачуна путем апликација пословних банака које пружају ову могућност.

  Услуге предузећа по рачунима је могуће платити и електронским путем коришћењем апликација пословних банака или на шалтерима банака, овлашћених мењачница и експозитурама поште. Корисници услуга могу извршити плаћање редовних рачуна, заосталих дуговања као и обавеза преузетих потписивањем уговора о наплати потраживања.

  Плаћање се обавља тако што корисник, поред основних личних података, предвиђени износ уплаћује на један од бројева жиро рачуна ЈКП „Наиссус„ Ниш, а у рубрици „позив на број“ унесе матични број потрошача из оригиналног рачуна ЈКП „Наиссус“ Ниш. Бројеви жиро рачуна су исписани у горњем десном углу оригиналног рачуна за воду и услуге канализације.

   

  Уплатна Места

  Корисници могу извршити плаћање рачуна на благајнама предузећа без провизије. Благајне предузећа се налазе у дворишту зграде дирекције предузећа на адреси Кнегиње Љубице 1/1 у Нишу и у управној згради ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, у улици Наде Томић бр. 7.

  Напомињемо да је на оба уплатна места могуће извршити измирење обавеза из претходног периода по рачунима ЈКП „Наиссус“ Ниш, као и рата по закљученим уговорима о репрограму дуговања.

  Радно време благајни:

  Зграда ЈКП „Наиссус“ Ниш, Кнегиње Љубице 1/1: Радним данима од 7 до 15 сати

  Зграда ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Наде Томић 7: Радним данима од 7 до 15 сати, суботом од 07 до 14 сати.

  Бројеви текућих рачуна ЈКП „Наиссус“ Ниш код пословних банака

  НАЗИВ БАНКЕ                         БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

   

  AIK banka                                105-353-37

  Banca Intesa                           160-7345-60

  Eurobank                                 250-3010000025020-06

  Raiffeisen banka                   265-4020310000450-07

  Комерцијална банка         205-40950-40

  Unikredit banka                    170-30005495000-14

  OTP banka Srbija                  325-9500500102244-81

  Поштанска штедионица  200-2236000101002-19

  Erste banka                             340-000001102060483

  Управа за трезор                 840-000000035474386

  Pin It on Pinterest