СЕРВИСНЕ ИНФО

УЛИЦА РАЈИЋЕВА БР. 32

Квар на прикључној вези у Рајићевој улици код броја 32, потребно раскопавање. Због радова на поправци прикључне везе могућ је прекид водоснабдевања у овој улици до...

СЕЛО ПРВА КУТИНА, БАЊСКИ ПУТ

Квар на водоводноj мрежи на Бањском путу у селу Прва Кутина, нужан ископ. Због квара и поправке водоводне мреже доћиће до прекида водоснабдевања у овом селу до...

СЕЛО ПАСИ ПОЉАНА, 1300 КАПЛАРА

Кварови на мрежи у селу Паси Пољана у улици 1300 Каплара код старе школе и 1300 Каплара 1. прилаз, нужно раскопавање. Због квара и поправке водоводне мреже доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до...

НАСЕЉЕ 9. МАЈ, ВЛАСОТИНАЧКА УЛИЦА БР. 12

Хаварија на уличној мрежи у Новом Селу у Власотиначкој улици код броја 12, нужан ископ. Због квара и поправке уличне мреже биће у прекиду водоснабдевање у овој улици до...

СЕЛО ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ, УЛИЦЕ БАЛКАНСКА БР. 28 и ПОП ИГЊАТОВА БР. 14

Кварови на прикључним везама у селу Горњи Матејевац у Балканској улици код броја 28 и Поп Игњатовој у висини броја 14, потребно је раскопавање. Због кварова и поправке прикључмих веза доћиће до прекида водоснабдевања у овим улицама до...

УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА

Због сложених радова на водоводној мрежи у улици Цара Душана део центра града остаће без воде. Без воде ће бити део улице Цара Душана, Пријездина, Поп Луке Лазаревића, Облачића Рада, Косте Стаменковића, Рајићева, Учитељ Тасина, Јанка Веселиновића и део Учитељ...

СЕЛО ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ, УЛИЦЕ ЛИВАЂАНСКА И ПРОСВЕТНА

Хаварија на уличној мрежи у улицама Ливађанској и Просветној у селу Горњнји Матејевац, потребан ископ. Због квара и поправке уличне мреже на овим локацијама биће у прекиду водоснабдевање у Горњем Матејевцу до...

СЕЛО МРАМОР

Вода на површини, потребан је ископ на више локација у селу Мрамор. Због кварова и поправке водоводне мреже доћиће до прекида водоснабдевања у овом селу до...

СЕЛО ДОЊА ТРНАВА, УЛИЦА ВЕЉКА МИЉКОВИЋА

Квар на прикључнј вези у улици Вељка Миљковића у селу Доња Трнава, нужан ископ. Због радова на санацији прикључне везе доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до...

СЕЛО ДОЊА ТРНАВА, УЛИЦА ВЕЉКА МИЉКОВИЋА

Квар на прикључнј вези у улици Вељка Миљковића у селу Доња Трнава, нужан ископ. Због радова на санацији прикључне везе доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до...

Очитавање и наплата

ЈКП „Наиссус“ Ниш очитава водомере свих корисника који су прикључени и снабдевају водом са система ЈКП „Наиссус“ Ниш. Обрачун по очитаном стању, поделу и наплату рачуна за воду у услуге каналисања врши за кориснике који припадају категоријама потрошача правних лица, предузетника и осталих правних субјеката.

Штампање, поделу и наплату рачуна за услуге утрошене воде и каналисања отпадних вода, корисницима који припадају категорији домаћинства врши ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш.

Утрошена вода се обрачунава на основу очитаног стања на водомеру у складу са Одлуком о водоводу и канализацији (Сл. Града Ниша бр. 89/2005 од 24.11.2005. године) и Одлуком о изменама и допунама одлуке о водоводу и канализацији. Очитавање се врши по Месечном динамичком плану очитавања (редовно очитавање). Уколико водомер није доступан овлашћеном лицу предузећа приликом редовног очитавања, на мерном месту које има потрошњу воде, испоручена воде се фактурише на основу просечне дневне потрошње корисника у претходна три месеца, или када је очитавање било могуће.

Очитавање је организовано по Мерним зонама и читачким књигама.

  Мерне Зоне на територији града              Динамички план очитавања за текући месец

  Уколико постоји сумња у тачност очитаног стања по добијању рачуна, корисник може затражити да се изврши контролно очитавање. 

  Корисници којима ЈКП „Наиссус“ Ниш фактурише и испоставља рачуне, могу извршити плаћање рачуна на основу готовог (попуњеног) обрасца, који је саставни део рачуна. Обавезан елемент рачуна је и „QR код“ за плаћање рачуна путем апликација пословних банака које пружају ову могућност.

  Услуге предузећа по рачунима је могуће платити и електронским путем коришћењем апликација пословних банака или на шалтерима банака, овлашћених мењачница и експозитурама поште. Корисници услуга могу извршити плаћање редовних рачуна, заосталих дуговања као и обавеза преузетих потписивањем уговора о наплати потраживања.

  Плаћање се обавља тако што корисник, поред основних личних података, предвиђени износ уплаћује на један од бројева жиро рачуна ЈКП „Наиссус„ Ниш, а у рубрици „позив на број“ унесе матични број потрошача из оригиналног рачуна ЈКП „Наиссус“ Ниш. Бројеви жиро рачуна су исписани у горњем десном углу оригиналног рачуна за воду и услуге канализације.

   

  Уплатна Места

  Корисници могу извршити плаћање рачуна на благајнама предузећа без провизије. Благајне предузећа се налазе у дворишту зграде дирекције предузећа на адреси Кнегиње Љубице 1/1 у Нишу и у управној згради ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, у улици Наде Томић бр. 7.

  Напомињемо да је на оба уплатна места могуће извршити измирење обавеза из претходног периода по рачунима ЈКП „Наиссус“ Ниш, као и рата по закљученим уговорима о репрограму дуговања.

  Радно време благајни:

  Зграда ЈКП „Наиссус“ Ниш, Кнегиње Љубице 1/1: Радним данима од 7 до 15 сати

  Зграда ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Наде Томић 7: Радним данима од 7 до 15 сати, суботом од 07 до 14 сати.

  Бројеви текућих рачуна ЈКП „Наиссус“ Ниш код пословних банака

  НАЗИВ БАНКЕ                         БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

   

  AIK banka                                105-353-37

  Banca Intesa                           160-7345-60

  Eurobank                                 250-3010000025020-06

  Raiffeisen banka                   265-4020310000450-07

  Комерцијална банка         205-40950-40

  Unikredit banka                    170-30005495000-14

  OTP banka Srbija                  325-9500500102244-81

  Поштанска штедионица  200-2236000101002-19

  Erste banka                             340-000001102060483

  Управа за трезор                 840-000000035474386

  Pin It on Pinterest