JKP „Naissus“ Niš očitava vodomere svih korisnika koji su priključeni i snabdevaju vodom sa sistema JKP „Naissus“ Niš. Obračun po očitanom stanju, podelu i naplatu računa za vodu u usluge kanalisanja vrši za korisnike koji pripadaju kategorijama potrošača pravnih lica, preduzetnika i ostalih pravnih subjekata.

Štampanje, podelu i naplatu računa za usluge utrošene vode i kanalisanja otpadnih voda, korisnicima koji pripadaju kategoriji domaćinstva vrši JKP „Objedinjena naplata“ Niš.

Utrošena voda se obračunava na osnovu očitanog stanja na vodomeru u skladu sa Odlukom o vodovodu i kanalizaciji (Sl. Grada Niša br. 89/2005 od 24.11.2005. godine) i Odlukom o izmenama i dopunama odluke o vodovodu i kanalizaciji. Očitavanje se vrši po Mesečnom dinamičkom planu očitavanja (redovno očitavanje). Ukoliko vodomer nije dostupan ovlašćenom licu preduzeća prilikom redovnog očitavanja, na mernom mestu koje ima potrošnju vode, isporučena vode se fakturiše na osnovu prosečne dnevne potrošnje korisnika u prethodna tri meseca, ili kada je očitavanje bilo moguće.

Očitavanje je organizovano po Mernim zonama i čitačkim knjigama.

Merne Zone na teritoriji grada              Dinamički plan očitavanja za tekući mesec

Ukoliko postoji sumnja u tačnost očitanog stanja po dobijanju računa, korisnik može zatražiti da se izvrši kontrolno očitavanje. 

Korisnici kojima JKP „Naissus“ Niš fakturiše i ispostavlja račune, mogu izvršiti plaćanje računa na osnovu gotovog (popunjenog) obrasca, koji je sastavni deo računa. Obavezan element računa je i „QR kod“ za plaćanje računa putem aplikacija poslovnih banaka koje pružaju ovu mogućnost.

Usluge preduzeća po računima je moguće platiti i elektronskim putem korišćenjem aplikacija poslovnih banaka ili na šalterima banaka, ovlašćenih menjačnica i ekspoziturama pošte. Korisnici usluga mogu izvršiti plaćanje redovnih računa, zaostalih dugovanja kao i obaveza preuzetih potpisivanjem ugovora o naplati potraživanja.

Plaćanje se obavlja tako što korisnik, pored osnovnih ličnih podataka, predviđeni iznos uplaćuje na jedan od brojeva žiro računa JKP „Naissus„ Niš, a u rubrici „poziv na broj“ unese matični broj potrošača iz originalnog računa JKP „Naissus“ Niš. Brojevi žiro računa su ispisani u gornjem desnom uglu originalnog računa za vodu i usluge kanalizacije.

 

Uplatna Mesta

Korisnici mogu izvršiti plaćanje računa na blagajnama preduzeća bez provizije. Blagajne preduzeća se nalaze u dvorištu zgrade direkcije preduzeća na adresi Kneginje Ljubice 1/1 u Nišu i u upravnoj zgradi JKP „Objedinjena naplata“ Niš, u ulici Nade Tomić br. 7.

Napominjemo da je na oba uplatna mesta moguće izvršiti izmirenje obaveza iz prethodnog perioda po računima JKP „Naissus“ Niš, kao i rata po zaključenim ugovorima o reprogramu dugovanja.

Radno vreme blagajni:

Zgrada JKP „Naissus“ Niš, Kneginje Ljubice 1/1: Radnim danima od 7 do 15 sati

Zgrada JKP „Objedinjena naplata“ Niš, Nade Tomić 7: Radnim danima od 7 do 15 sati, subotom od 07 do 14 sati.

 

Brojevi tekućih računa JKP „Naissus“ Niš kod poslovnih banaka

NAZIV BANKE                         BROJ TEKUĆEG RAČUNA

 

AIK banka                                 105-353-37

Banca Intesa                             160-7345-60

Poštanska štedionica              200-2236000101002-19

OTP banka Srbija                     325-9500500102244-81

NLB Komercijalna banka        205-40950-40

Erste banka                                 340-11020604-83

Uprava za trezor                         840-354743-86