Ценовник услуга водоснабдевања и одвода отпадних вода

Категорија

Цена воде

Канализација

Укупна цена m³

Домаћинства67,8522,8890,73
Корисници чији се трошкови финансирају на терет буџета града Ниша и градских општина90,1430,40120,54
Остали корисници132,3044,62176,92
Корисници који се водом снабдевају са једног заједничког водомера (Мрамор, Сечаница, Крушце, Горњи Матејевац, Хум, Кнез Село, Чамурлија)

 

 

 

Домаћинства78,0226,31104,33
Корисници чији се трошкови финансирају на терет буџета града Ниша и градских општина103,6734,96138,63
Остали корисници152,1451,31‭203,45
Корисници који сами одржавају водоводну мрежу са збирним рачунима61,0620,5981,65
ЈКП Комуналац Бабушница19,25  19,25
Домаћинства територије Месних заједница: Мокра, Крупац, Дивљана, Љуберађа   
Домаћинства територије Месних заједница: Мокра, Крупац, Дивљана, Љуберађа до 10 m³1,00  1,00
Домаћинства територије Месних заједница: Мокра, Крупац, Дивљана, Љуберађа преко 10 m³33,93  33,93
Погонска спремност система по кориснику   193,00

Цене су исказане без ПДВ-а и водног доприноса који се обрачунавају у складу са законом.

Odluka o ceni vode i kanalizacije

Resenje GV – Saglasnost na Odluku JKP Naissus o cenama vode