Cenovnik usluga vodosnabdevanja i odvoda otpadnih voda

 

Kategorija

Cena vode

Kanalizacija

Ukupna cena m³

Domaćinstva67,8522,8890,73
Korisnici čiji se troškovi finansiraju na teret budžeta grada Niša i gradskih opština90,1430,40120,54
Ostali korisnici132,3044,62176,92
Korisnici koji se vodom snabdevaju sa jednog zajedničkog vodomera (Mramor, Sečanica, Krušce, Gornji Matejevac, Hum, Knez Selo, Čamurlija)

 

 

 

Domaćinstva78,0226,31104,33
Korisnici čiji se troškovi finansiraju na teret budžeta grada Niša i gradskih opština103,6734,96138,63
Ostali korisnici152,1451,31‭203,45
Korisnici koji sami održavaju vodovodnu mrežu sa zbirnim računima61,0620,5981,65
JKP Komunalac Babušnica19,25  19,25
Domaćinstva teritorije Mesnih zajednica: Mokra, Krupac, Divljana, Ljuberađa   
Domaćinstva teritorije Mesnih zajednica: Mokra, Krupac, Divljana, Ljuberađa do 10 m³1,00  1,00
Domaćinstva teritorije Mesnih zajednica: Mokra, Krupac, Divljana, Ljuberađa preko 10 m³33,93  33,93

 

Cene su iskazane bez PDV-a i vodnog doprinosa koji se obračunavaju u skladu sa zakonom.

Cenovnik se primenjuje od 01.10.2022. godine po dobijenoj saglasnosti Gradskog veća Grada Niša

Odluka Nadzornog odbora o cenama vode i odvođenja otpadnih voda broj 13618/1-3 od 25.05.2022.god.

Rešenje GV – saglasnost na Odluku NO o cenama vode i odvođenja