Цене воде и одвођења отпадних вода

Ценовник услуга водоснабдевања и одвода отпадних вода

Домаћинства

Цена воде

67,85

Канализација

22,88

Укупна цена m³

90,73

Корисници чији се трошкови финансирају на терет буџета града Ниша и градских општина

Цена воде

90,14

Канализација

30,40

Укупна цена m³

120,54

Остали корисници

Цена воде

132,30

Канализација

44,62

Укупна цена m³

176,92

Корисници који се водом снабдевају са једног заједничког водомера

Мрамор, Сечаница, Крушце, Горњи Матејевац, Хум, Кнез Село, Чамурлија

Домаћинства

Цена воде

78,02

Канализација

26,31

Укупна цена m³

104,33

Корисници чији се трошкови финансирају на терет буџета града Ниша и градских општина

Цена воде

103,67

Канализација

34,96

Укупна цена m³

138,63

Остали корисници

Цена воде

152,14

Канализација

51,31

Укупна цена m³

203,45

Корисници који сами одржавају водоводну мрежу са збирним рачунима

Цена воде

61,06

Канализација

20,59

Укупна цена m³

81,65

ЈКП Комуналац Бабушница

Цена воде

19,25

Канализација

/

Укупна цена m³

19,25

Домаћинства територије Месних заједница

Мокра, Крупац, Дивљана, Љуберађа

Домаћинства територије Месних заједница: Мокра, Крупац, Дивљана, Љуберађа до 10 m³

Цена воде

1,00

Канализација

/

Укупна цена m³

1,00

Домаћинства територије Месних заједница: Мокра, Крупац, Дивљана, Љуберађа преко 10 m³

Цена воде

33,93

Канализација

/

Укупна цена m³

33,93

Цене су исказане без ПДВ-а и водног доприноса који се обрачунавају у складу са законом
Ценовник се примењује од 01.08.2023. године по добијеној сагласности Градског већа Града Ниша


Одлука о ценама воде и одвођења отпадних вода број 14829/2 од 14.06.2023. године
Решење о сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП Наиссус Ниш о ценама воде и одвођења отпадних вода број 1209-1/2023-03 од 19.07.2023. године