ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у следећим улицама: Крфска, Охридска.

Давање прикључка у улици Мајора Гавриловића код броја 45.

Испирање канализације уличне мреже у Мраморској улици.

Бетонирање појаса око прикључка за сливник уличне мреже у Триглавској улици код броја 5.