Пријава квара на водоводноj / канализационој  мрежи

Кварове на уличној водоводној и канализационој мрежи можете пријавити на бројеве телефона  018/502 618 и 018/239 774