Детекција кварова

Испитивање и детекција кварова на водоводној мрежи

ЈКП Наиссус Ниш пружа услуге испитивања и детекције кварова на водоводној мрежи за правна и физичка лица на територији града Ниша и територије ван града које се наплаћују у складу са ценовником.

Детекција кварова се не врши у оквиру стамбеног објекта већ искључиво од прикључне (водомерске) шахте до уласка у објекат.

Подношење захтева за испитивање и детекцију квара можете поднети писменим путем, као и путем е-поште.

У захтеву обавезно наведите проблем због којег сумњате да имате цурење, детаљно описану локацију (адресу), име и презиме особе за контакт и број телефона.

Корисници у стамбеним зградама захтев за детекцију кварова подносе искључиво преко свог овлашћеног представника стамбене заједнице тј. професионалног управника зграде.

За више информација, позвати на број (018) 502-665

Важне напомене

За ову врсту услуге је неопходно испунити одређене техничке услове:

  • Да наручилац услуге у време извршења радова пружи све потребне информације о положају, местима рачвања, пречнику и материјалу од којег је водоводна мрежа изведена;
  • Да се омогући несметан приступ свим деловима мреже ван објекта, свим хидрантима и затварачима који се налазе на траси која се испитује;
  • Да деонични затварачи (вентили) буду исправни и у исправном стању;
  • Да инсталација буде под сталним притиском минимум 2.0 бара.

ЈКП Наиссус не гарантује тачност испитивања уколико корисник услуга не да адекватне податке о положају инсталација, пречнику и рачвањима цеви у вертикалном и хоризонталном правцу. Сходно томе, неће се извршити повраћај новца.

Екипа ЈКП Наиссус се обавезује да након успешног лоцирања квара обележи његову позицију и упозна наручиоца услуга на лицу места са резултатима испитивања.

Радови на отклањању квара нису у надлежности ЈКП Наиссус Ниш и нису предмет ових услуга.

Важећи ценовник по Одлуци ЈКП Наиссус 8913/10 од 13.04.2023. године

Све наведене цене су приказане без урачунатог ПДВ-а (20%)

Детекција квара на водоводној мрежи за физичка лица

Дужина мреже

Цена (без ПДВ-а)

Детекција квара до 30 м

Детекција квара до 30 м

8952.83

Детекција квара дужине 31- 60 м

Детекција квара дужине 31- 60 м

12416.02

Детекција квара дужине 61-100 м

Детекција квара дужине 61-100 м

14651.17

Детекција квара дужине 101-300 м

Детекција квара дужине 101-300 м

21487.85

Детекција квара преко 300 м

Детекција квара преко 300 м

25340.24

Детекција квара на водоводној мрежи за правна лица

Дужина мреже

Цена (без ПДВ-а)

Детекција квара до 30 м

Детекција квара до 30 м

15927.82

Детекција квара дужине 31-60 м

Детекција квара дужине 31-60 м

17600.33

Детекција квара дужине 61-100 м

Детекција квара дужине 61-100 м

20615.83

Детекција квара дужине 101-300 м

Детекција квара дужине 101-300 м

32343.85

Детекција квара преко 300 м

Детекција квара преко 300 м

36578.53

За локације које се налазе ван територије града Ниша обрачунавају се и додатни транспортни трошкови.