Detekcija kvarova

  •  

Ispitivanje i detekcija kvarova na vodovodnoj mreži

JKP „Naissus“ – Niš pruža usluge ispitivanja i detekcije kvarova na vodovodnoj mrežiza pravna i fizička lica na teritoriji grada Niša i teritorije van grada koje se naplaćuju u skladu sa cenovnikom. Detekcija kvarova se ne vrši u okviru stambenog objekta već isključivo od priključne (vodomerske) šahte do ulaska u objekat.

Podnošenje zahteva za ispitivanje i detekciju kvara možete podneti pismenim putem kao i putem e-pošte. U zahtevu obavezno navedite problem zbog kojeg sumnjate da imate curenje, detaljno opisanu lokaciju (adresu), ime i prezime osobe za kontakt i broj telefona.

Korisnici u stambenim zgradama zahtev za detekciju kvarova podnose isključivo preko svog ovlašćenog predstavnika stambene zajednice tj. profesionalnog upravnika zgrade.

VAŽNE NAPOMENE:

Za ovu vrstu usluge je neophodno ispuniti određene tehničke uslove:

  •           da Naručilac usluge u vreme izvršenja radova pruži sve potrebne informacije o položaju, mestima račvanja , prečniku i materijalu od kojeg je vodovodna mreža izvedena;
  •           da se omogući nesmetan pristup svim delovima mreže van objekta, svim hidrantima i zatvaračima koji se nalaze na trasi koja se ispituje.
  •           da deonični zatvarači (ventili) budu ispravni i u ispravnom stanju;
  •           da instalacija bude pod stalnim pritiskom minimum 2.0 bara.


JKP „Naissus“ ne garantuje tačnost ispitivanja ukoliko korisnik  usluga ne da adekvatne podatke o položaju  instalacija, prečniku i račvanjima cevi u vertikalnom i horizontalnom pravcu. Shodno tome, neće se izvršiti povraćaj novca.

Ekipa JKP „Naissus“, se obavezuje da nakon uspešnog lociranja kvara obeleži njegovu poziciju i upozna Naručioca usluga na licu mesta sa rezultatima ispitivanja.

Radovi na otklanjanju kvara nisu u nadležnosti JKP „Naissus“ – Niš i nisu predmet ovih usluga.

Važeći cenovnik po Odluci JKP „Naissus“ 20942/1-7 od 29.7.2020. Sve navedene cene su prikazane bez uračunatog PDV-a (20%)

1.1 Detekcija kvara na vodovodnoj mreži za fizička lica

 

Dužina mreže

 

 

 

  Cena (BEZ PDV-a)

Detekcija kvara do 30 m dužine mreže

 

8952.83

Detekcija kvara dužine 31- 60  m’

 

 

12416.02

Detekcija kvara dužine 61-100 m’

 

 

14651.17

Detekcija kvara dužine 101-300 m’

 

 

21487.85

Detekcija kvara preko 300  m’

 

 

25340.24

1.2 Detekcija kvara na vodovodnoj mreži za pravna lica

 

Dužina mreže

 

 

 

Cena (BEZ PDV-a)

Detekcija kvara do 30 m dužine mreže

 

15927.82

Detekcija kvara dužine 31-60  m’

 

 

17600.33

Detekcija kvara dužine 61-100 m’

 

 

20615.83

Detekcija kvara dužine 101-300 m’

 

 

32343.85

Detekcija kvara preko 300  m’

 

 

36578.53


*
Za lokacije koje se nalaze van teritorije grada Niša obračunavaju se i dodatni transportni troškovi.

Za više informacija:

          Služba za GIS i sistemsku analizu NIVOS i NIKAS

Odeljenje merenja i detekcije kvarova: tel.+381 (18) 502-665