Opstanak svih živih bića zavisi od vode!

Voda je jedna od najrasprostranjenijih materija na Zemlji.

Oko 71% Zemljine površine je pod vodom. Od svih voda 97% njih je slana voda, a slatke vode ima 3% .Slatke vode ima najviše u ledu, a ima je još u podzemnim rekama,jezerima i u atmosferi a još manja količina, svega 0,003 odsto nje čini flaširana voda, biološki testirana i fabrički upakovana. Preko milijardu ljudi nema nikakav pristup pijaćoj vodi. Preko tri milijarde nema nikakve sanitarne uslove. Zbog konstantnog nedostatke vode, svakodnevno umre skoro pet hiljada ljudi. Voda je osnovni činilac u prirodi ali i u samom ljudskom telu ona je unutar svih živih ćelija. Poznato je da ljudska bića mogu živeti oko 5 nedelja bez hrane ali samo 5 dana bez vode u umerenoj klimi.

Sve ljudske aktivnosti utiču na ekosisteme voda i mogu ugroziti slatkovodne izvore tj. količinu i kvalitet  pitke vode. Tako danas mnogi krajevi u Evropi nemaju vode za piće iako vode imaju u izobilju . Vodu ugrožavaju : :Štetne materije iz industrije, nepročišćene otpadne vode iz domaćinstava, prekomerno korišćenje otrova i đubriva u poljoprivredi, betoniranje i asfaltiranje · zbog izgradnje puteva, seča šuma, kisele kiše, nemar, nepotrebni gubici u vodovodnom sistemu.

IMG_2008-1024x768-2

 

Kad vode imamo uvek i u izobilju tada na žalost ne razmišljamo o njenoj vrednosti i važnosti. Voda za većinu ljudi jednostavno izvire iz slavine. Retko razmišljamo o putu koji je voda iz vazduha i tla morala proći da bi stigla do nas o njenoj distribuciji sa izvorišta cevovodima i svakodnevnoj kontroli kvaliteta u laboratorijama o ispravnosti vode koja stiže do kućnih instalacija I krajnjih korisnika. Voda je neophodna za život zato je ne treba zagađivati!

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je posebnom Rezolucijom 22. marta 1993. godine proglasila za prvi Svetski dan voda.Od tada se svake godine ovog datuma širom sveta obeležava Dan voda u cilju skretanja pažnje javnosti na očuvanje najvažnijeg životnog resursa.

Uzimajući u obzir porast svetskog stanovništva i posledice klimatskih promena ,potrebno je da svako od nas vodi računa i svojim primerom pokaže koliko je važno očuvamje vodnog bogatsta za naš ali i za život generacija, koje dolaze. Ovde opisani saveti za štednju vode u domaćinstvima zahtevaju promenu svakodnevnih navika korisnika i ne uključuju posebne tehničke mere.

Odmah pozovite komunalno preduzeće ako vidite na javnim površinama curenje vode na hidrantima, cevovodima i slično

 • Redovno proveravajte curenje ili kapanje kućnih instalacija a ne zaboravite i da proverite spoljne instalacije (slavine, česme, creva, prskalice,…)
 • Zamenite gumice na slavinama koje cure
 •  Naučite decu da zatvaraju slavine nakon upotrebe
 • Instalirajte štedljive vodokotliće umesto starih koji mogu ispirati WC šolju sa 5l umjesto sa 9 ili 10l
 • Mašinu za pranje sudova i mašinu za pranje veša uključujte samo kad su pune
 • Kod pranja sudova ne puštajte vodu da teče. Napunite sudoperu ili odgovarajuću posudu u kojoj ćete oprati sudove
 • Ako kupujete nove kućne aparate raspitajte se o zapremnini mašina za pranje i njihovoj efikasnosti. Takođe proverite specifičnu potrošnju mašine koja se označava s l/kg rublja
 • Pri pranju zuba ne dozvolite da voda curi sve vreme. Na taj se način može uštedeti čak 10-25 litara vode
 • Leti čuvajte flaše sa vodom u frižideru umesto da otvarate slavinu i puštate da voda teče da bi bila hladna
 • Kuvajte hranu s minimalno potrebnom vodom. Tako štedite vodu, a i ostaje više korisnih sastojaka pri kuvanju
 • Ako imate individualni vodomer redovno ga baždarite
 • Utvrdite i zapamtite lokaciju glavnog ventila kojim zatvarate vodu u celom stanu ili kući. Tako ćete uštedeti stotine litara vode i sprečiti veću štetu ako dođe do pucanja cevi
 • Ako imate fontanu ugradite sistem recirkulacije vode
 • Automobil perite u profesionalnoj perionici a ne sami
 • Ako već perete automobil u svom dvorištu, perite ga na travi. Tako ćete istovremeno i zalivati travnjak
 • Vrt i travnjak zalivajte samo ako nisu proglašene mere redukcije vode
 • Ako imate mogućnosti skupljajte kišnicu za zalivanje biljaka

Svaki dan učinite nešto čime štedite vodu. Iako je ušteda možda mala, svaki ušteđeni litar je vredan

Prosečna jedinična potrošnja procenjena je na 150 l/st/dan (skraćena oznaka za “litara po stanovniku na dan”). Uštedom kroz sprečavanje kapljanja, curenja i neracionalnog korištenja vode možete uštedeti oko 30 l/st/dan. Ugradnjom bolje tehnike (efikasni kućani aparati, aeratori, regulator pritiska i slično) možete uštedeti dodatnih 30 l/st/dan.

Vaša ukupna ušteda vode može iznositi i do 60 l/st/dan. Za godinu dana tako štedite oko 22000 litara vode po osobi.