Умањење рачуна по основу хаваријске потрошње

Корисници комуналних услуга имају право на подношење захтева за умањење рачуна за утрошену воду и услуге канализације по основу хавариске потрошње воде која је настала услед квара на унутрашњим инсталацијама корисника.

Хаваријска потрошња је очитана потрошња воде која је последица квара на унутрашњим инсталацијама, на коју није могао да утиче корисник комуналних услуга и која је увећана најмање 50% од највеће регистроване потрошње воде у претходних 12 месеци.

Захтев за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње воде корисник комуналних услуга може поднети искључиво писаним путем на прописаном обрасцу. Адреса за пријем писаних захтева за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње је ЈКП „Наиссус“ Ниш, Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш, са назнаком за Сектор трговине, Служба рекламација и обраде захтева корисника. Пријем захтева се врши и у просторијама Услужног центра Предузећа, на адреси Кнегиње Љубице 1/1 на шалтеру рекламација. Корисници попуњен образац захтева могу упутити и електронским путем на адресу [email protected].

Корисници услуга којима рачуне за утрошену воду и услуге канализације издаје ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, захтеве за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње упућују искључиво том предузећу.

О поднетим захтевима одлучује стална Комисија у Предузећу коју Решењем именује Директор Предузећа. Одлуке Комисије се доносе на основу Правилника о решавању рекламација и захтева корисника по рачунима за комуналне услуге. Рок за доношење одлуке на уложени захтев за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње је 30 дана од дана пријема захтева.