Нормативна акта

Назив

Документација

Одлука о оснивању ЈКП „Наиссус“ Ниш број 13-92-2013 од 17.06.2013. године

Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈКП „Наиссус“ Ниш број 1730-1 од 05.02.2014. године

Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈКП „Наиссус“ Ниш број 06-673/2016-23-02 од 30.11.2016. године

Статут ЈКП „Наиссус“ Ниш број 12011/1-1 од 07.04.2017. године

Решење о сагласности на Статут ЈКП „Наиссус“ Ниш број 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. године

Одлука о водоводу и канализацији („Сл. лист Града Ниша“ бр. 89/2005) од 24.11.2005. године.

Одлука о изменама и допунама одлуке о водоводу и канализацији („Сл. лист Града Ниша“, бр. 18/2017) од 14.03.2017. године

Одлука о изменама и допунама одлуке о водоводу и канализацији („Сл. лист Града Ниша“, бр. 48/2023) од 30.05.2023. године

Правилник о техничким системима за прераду и дистрибуцију воде и одвођење отпадних вода број 12.45-7/2023-03 од 31.07.2023. године

Правилник о решавању рекламација и захтева корисника по рачунима за комуналне услуге број 13920/1-3 од 29.04.2021. године

Правилник о изменама и допунама Правилника о решавању рекламација и захтева корисника по рачунима за комуналне услуге број 33929/1-5 од 28.10.2021. године

Правилник о изменама и допунама Правилника о решавању рекламација и захтева корисника по рачунима за комуналне услуге број 22298/1-4 од 12.09.2022. године

Правилник о изменама и допунама Правилника о решавању рекламација и захтева корисника по рачунима за комуналне услуге број 26158/7 од 23.10.2023. године

Одлука о формирању комисије и саветодавног тела број 390/1 од 06.01.2022. године

Одлука о ценама воде и одвођења отпадних вода број 14829/2 од 14.06.2023. године

Решење о сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП Наиссус Ниш о ценама воде и одвођења отпадних вода број 1209-1/2023-03 од 19.07.2023. године

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Наиссус” Ниш бр. 06-237/2023-14-02 од 23.03.2023. године.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Наиссус” Ниш бр. 06-431/2022-33-2-02 од 31.05.2022.

Нацрт сепарата о техничким условима изградње на територији града Ниша број 1272 од 19.01.2024. године

Решење о издавању лиценце за обављање послова у области управљања водама број 325-00-231/2023-07 од 01.02.2024. године