Програм пословања и финансијски подаци

Програм пословања и финансијски подаци

2024

Документација

Програм пословања за 2024. годину

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ЈКП “Наиссус“ Ниш

2023

Документација

Програм пословања за 2023. годину

Програм о изменама програма пословања за 2023. годину

Програм о изменама програма пословања за 2023. годину

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ЈКП “Наиссус“ Ниш

Извештај за први квартал 2023. године

Извештај за други квартал 2023. године

Извештај за трећи квартал 2023. године

Извештај за четврти квартал 2023. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ЈКП “Наиссус“ Ниш

2022

Документација

Годишњи финансијски извештај са извештајем независног ревизора за 2022. годину

Програм пословања за 2022. годину

Извештај за први квартал 2022. год.

Извештај за други квартал 2022. год.

Извештај за трећи квартал 2022. год.

Извештај за четврти квартал 2022. год.

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ЈКП“Наиссус“Ниш

2021

Документација

Одлука о формирању комисије за решавање рекламација и саветодавног тела

Програм о изменама програма пословања за 2021. годину

Извештај о спроведеном поступку за откуп, транспорт, третман и складиштење опасног и неопасног отпада

Позив за подношење понуде – Продаја неупотребљивих, расходованих отпадних возила – опасан и неопасан отпад

Програм пословања за 2021. годину

Тромесечни извештај за први квартал 2021. године

Тромесечни извештај за други квартал 2021. године

Тромесечни извештај за трећи квартал 2021. године

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у ЈКП „Наиссус“ Ниш

2020

Документација

Програм пословања за 2020. годину

Тромесечни извештај за први квартал 2020. године

Тромесечни извештај за други квартал 2020. године

Тромесечни извештај за трећи квартал 2020. године

2019

Документација

Програм пословања за 2019. годину

Програм о изменама Програма пословања за 2019. годину

Тромесечни извештај за први квартал 2019. године

Тромесечни извештај за други квартал 2019. године

Тромесечни извештај за трећи квартал 2019. године

Тромесечни извештај за четврти квартал 2019. године

2018

Документација

Програм пословања за 2018. годину

Тромесечни извештај за први квартал 2018. године

Тромесечни извештај за други квартал 2018. године

Тромесечни извештај за трећи квартал 2018. године

Тромесечни извештај за четврти квартал 2018. године

2017

Документација

Програм пословања за 2017. годину

Програм о изменама I Програма пословања за 2017. годину

Програм о изменама II Програма пословања за 2017. годину

Тромесечни извештај за први квартал 2017. године

Тромесечни извештај за други квартал 2017. године

Тромесечни извештај за трећи квартал 2017. године

Тромесечни извештај за четврти квартал 2017. године

2016

Документација

Програм пословања за 2016. годину

Тромесечни извештај за први квартал 2016. године

Тромесечни извештај за други квартал 2016. године

Тромесечни извештај за трећи квартал 2016. године

Тромесечни извештај за четврти квартал 2016. године

2015

Документација

Програм пословања за 2015. годину

Програм о изменама Програма пословања за 2015. годину

Тромесечни извештај за први квартал 2015. године

Тромесечни извештај за други квартал 2015. године

Тромесечни извештај за трећи квартал 2015. године

Тромесечни извештај за четврти квартал 2015. године

2014

Документација

Програм пословања за 2014. годину

Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину

Тромесечни извештај за први квартал 2014. године

Тромесечни извештај за други квартал 2014. године

Тромесечни извештај за трећи квартал 2014. године

Тромесечни извештај за четврти квартал 2014. године

Финансијско управљање и контрола

Документација

Стратегија управљања ризицима