Најчешћа питања

Овде можете пронаћи одговоре на најчешће постављена питања

Да ли је моја вода сигурна за пиће?

Kорисници нишког водоводног система ЈКП “Наиссус“ пију најбољу воду.

 

Квалитет нишке воде регулисан је Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, који је донет 1998. године, када је и усаглашен са смерницама Светске здравствене организације и Директивом Европске уније.

Одакле потиче моја вода за пиће?

На подручју нишког региона постоје четири територијално посебна, али функционално веома зависна водоводна система, којима се корисници снабдевају чистом водом за пиће:

  • Водоводни систем Студена је природни планински извор, у народу познат као “Големо врело“, које се налази изнад села Доња Студена, на северозападним падинама Мосора и удаљено је 17км од Ниша;
  • У оквиру Водоводног система Љуберађа постоје 4 планинска, природна изворишта – Крупац, Мокра, Дивљана и Љуберађа;
  • Извор Крупац се налази у северозападном делу Белопаланачке котлине, испод Ручи стене, код села Крупац;
  • Извор Мокра је лоциран у непосредној близини села Мокра, у подножју Суве планине, испод њених источних падина;
  • Извор Дивљана, који се налази на левој страни Коритничке реке, преко пута села Дивљана, у непосредној је близини пута Бела Паланка-Бабушница;
  • Извор Љуберађа се налази у долини реке Лужнице између села Љуберађа и Горчинци и састоји се од 11 појединачних извора распоређених у дужини од пар километара;
  • Моравски систем Пештер и Топлик, који се састоје од планинских природних извора и бунар Миљковац 2, налазе се у подножју Сврљишких планина, на левој обали Топоничке реке;
  • Медијана је извориште подземних вода, прихрањивано претходно пречишћеном водом из водотока Нишаве и представља резервни водоводни систем за покриће сезонских варијација. У одређеном периоду у години, нарочито у летњим месецима, ово извориште задовољава неопходне количине воде за снабдевање становништва.
Моја вода мирише на хлор, шта да радим?

Сваки индивидуални водоводни систем употребљава прописану количину хлора за дезинфекцију воде на извориштима, тако да до крајњег потрошача стигне довољна концентрација хлора, која задовољава критеријуме хигијенске исправности и испуњава обавезу законске регулативе.

Како могу да сазнам резултате анализе воде коју пијем?

Микробиолошки и физичко-хемијски квалитет воде свакодневно се испитује у лабораторијама Сектора санитарне контроле вода у водоводу. Узорковања се обављају са различитих пунктова у граду и на извориштима, према Годишњем програму и плану. Број точећих места зависи од броја становника и подељен је по реонима у граду и околини.

 

Уколико било који грађанин има сумњу у квалитет пијаће воде, може позвати лабораторију на број телефона 018 502 850, и наше овлашћено лице ће доћи и узети узорак воде. Обавештење након анализе се презентује у наредних неколико дана.

Да ли је потребно да инсталирам кућни пречишћивач воде (кућни филтер), иако мој водовод испоручује добру воду за пиће?

Неки грађани, сумњајући у квалитет воде из Нишког водоводног система, претпостаљавају да им је потребан додатни филтер за пречишћавање.

ЈКП“Наиссус“ испоручује воду провереног хигијенског квалитета, потврда исправности се добија од Сектора санитарне контроле са лабораторијом и од Института за јавно здравље тако да нема сумње у квалитет, а након 83 године постојања и рада ово Јавно предузеће одговорно истиче да је нишка вода после бечке воде најбоља у Европи. Ово конкретно значи да апсолутно не постоји потреба за било којим кућним пречишћивачем пијаће воде која долази са славине нишког водоводног система.

Ја желим исправну воду за пиће. Да ли је флаширана вода сигурнија од воде са чесме?

Не мора да значи да је флаширана вода сигурнија од воде са славине иако је вишеструко скупља.

Стандарди квалитета, који важе за флаширану воду базирани су на стандардима за воду из система водоснабдевања. Обе врсте воде су сигурне за пиће уколико одговарају захтевима стандарда. Неке флаширане воде су више третиране од воде из славине, а неке мање или нимало. Флаширане воде могу бити корисне у неким инцидентним ситуацијама (када нестане вода из система водоснабдевања или се смањи притисак у цевима) или их користе особе са посебним здравственим потребама. Иначе, приликом куповине флаширане воде треба бити обазрив и прочитати информације о пореклу, третману и квалитету на етикети. 

Зашто ми је вода некада бела и мутна?

Грађани често мисле да је у питању висока концентрација хлора, па је вода бела и мутна. Али, то није истина.

Једна од значајних особина воде је способност да раствара ваздух. Растворљивост ваздуха у води опада са повећањем температуре а расте са порастом притиска. Стога се услед интервенција на водоводној мрежи и/или у условима повећања температуре нарочито у пролећном периоду може десити да је вода на славинама потрошача млечно бела.

Услед искључења воде приликом интервенције на водоводној мрежи ваздух остаје у цевима. При укључењу воде, након завршене интервенције притисак воде у цевоводу се обнови и много ваздуха се раствори у води. Вишак ваздуха који се не раствори ослобађа се отварањем славине на чесми уз карактеристичан звук, а након тога кроз славину пролази вода која има максимално растворен ваздух, за дати притисак и температуру. Проласком кроз славину притисак у води се смањује па део ваздуха у води, са смањим притиском, постаје вишак и формира мехуриће, дајући води млечно бели изглед. Ако таквом водом напунимо чашу вода ће почети да се бистри од дна до врха у трајању од пола или једног минута. Таква вода је безбедна за пиће.

Повећањем температуре у пролећном периоду јавља се разлика температуре воде у резервоарима и воде у водоводној мрежи у смислу повећања температуре у мрежи услед чега је смањена способност воде да раствара ваздух. Вишак ваздуха проузрокован променом температуре ће на славини потрошача такође узроковати млечно белу боју која ће брзо нестати.

Које делове водоводне и канализационе мреже одржава ЈКП „Наиссус“ Ниш?

ЈКП „Наиссус“ Ниш одржава уличне водоводне инсталације закључно са водомером и уличну канализациону мрежу закључно са каналом до првог ревизионог силаза (шахт најближи уличном каналу) и уличне сливнике.

На шта мислимо када кажемо „кућне водоводне и канализационе инсталације“?

Кућне водоводне инсталације су инсталације и уређаји корисника воде који почињу водомера и завршавају се точећим местом, а кућне инсталације канализације налазе се после (узводно) првог ревизионог силаза са каскадом и ревизијом.

У чијој надлежности је одржавање кућних инсталација?

Одржавање кућних инсталација је у надлежности власника, односно корисника објекта или предузећа са којим власник има уговор о одржавању.

Коме се грађани могу обратити уколико желе да се информишу о поступцима за прикључење објекта на градску водоводну и канализациону мрежу?

Грађани за све информације о поступцима за прикључење објеката на градску водоводну и канализациону мрежу могу да се обрате Служби планирања, пројектовања и обједињене процедуре, која се налази на локацији фабрике воде Медијана у насељу Дуваниште (на адреси Петра Пајића бб). Телефон је 502-643.

На који начин се мери потрошња воде?

Потрошња воде мери се запремином воде која је потрошена од стране корисника у одређеном временском периоду и представља разлику између два очитавања стања на водомеру. Изражава се у кубним метрима.