Najčešća pitanja 


Korisnici niškog vodovodnog sistema JKP“Naissus“ piju najbolju voduKvalitet niške vode regulisan je Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće

koji je donet 1998. godinekada je i usaglašen sa smernicama Svetske zdravstvene organizacije i Direktivom Evropske unije. 

Na području niškog regiona postoje četiri teritorijalno posebna, ali funkcionalno veoma zavisna vodovodna sistema, kojima se korisnici snabdevaju čistom vodom za piće. 

Vodovodni sistem Studena, prirodni je planinski izvor, u narodu poznat kao “Golemo vrelo“, koje se nalazi iznad sela Donja Studena, na severozapadnim padinama Mosora i udaljeno je od Niša 17 km. 

U okviru Vodovodnog sistema Ljuberađa postoje 4 planinska, prirodna izvorišta- Krupac, Mokra, Divljana i Ljuberađa. 

Izvor Krupac se nalazi u severozapadnom delu Belopalanačke kotline, ispod Ruči stene, kod sela Krupac. 

Izvor Mokra je lociran u neposrednoj blizini sela Mokra, u podnožju Suve planine, ispod njenih istočnih padina. 

Izvor Divljana, koji se nalazi na levoj strani Koritničke reke, preko puta sela Divljana, u neposrednoj je blizini puta Bela Palanka-Babušnica. 

Izvor Ljuberađa se nalazi u dolini reke Lužnice između sela Ljuberađa i Gorčinci, i sastoji se od 11 pojedinačnih izvora raspoređenih u dužini od par kilometara. 

Moravski sistem Pešter i Toplik, koji se sastoje od planinskih prirodnih izvora i bunar Miljkovac 2, nalaze se u podnožju Svrljiških planina, na levoj obali Toponičke reke. 

Medijana je izvorište podzemnih voda, prihranjivano prethodno prečišćenom vodom iz vodotoka Nišave i predstavlja rezervni vodovodni sistem za pokriće sezonskih varijacija. U određenom periodu u godini, naročito u letnjim mesecima, ovo izvorište zadovoljava neophodne količine vode za snabdevanje stanovništva.  

Svaki individualni vodovodni sistem upotrebljava propisanu količinu hlora za dezinfekciju vode na izvorištima, tako da do krajnjeg potrošača stigne dovoljna koncentracija hlora, koja zadovoljava kriterijume higijenske ispravnosti i ispunjava obavezu zakonske regulative 

Mikrobiološki i fizičko-hemijski kvalitet vode svakodnevno se ispituje u laboratorijama Sektora sanitarne kontrole voda u vodovodu. Uzorkovanja se obavljaju sa različitih punktova u gradu i na izvorištima, prema Godišnjem programu i planu. Broj točećih mesta zavisi od broja stanovnika i podeljen je po reonima u gradu i okolini. 

Ukoliko bilo koji građanin ima sumnju u kvalitet pijaće vode, može pozvati laboratoriju na broj telefona 018 502 850, i naše ovlašćeno lice će doći i uzeti uzorak vode. Obaveštenje nakon analize se prezentuje u narednih nekoliko dana. 

Neki građani, sumnjajući u kvalitet vode iz Niškog vodovodnog sistema, pretpostaljavaju da im je potreban dodatni filter za prečišćavanje. JKP“Naissus“ isporučuje vodu proverenog higijenskog kvaliteta, potvrda ispravnosti se dobija od Sektora sanitarne kontrole sa laboratorijom i od Instituta za javno zdravlje tako da nema sumnje u kvalitet, a nakon 83 godine postojanja i rada ovo Javno preduzeće odgovorno ističe da je niška voda posle bečke najbolja u Evropi. Ovo konkretno znači da apsolutno ne postoji potreba za bilo kojim kućnim prečišćivačem pijaće vode, koja dolazi sa slavine niškog vodovodnog sistema. 

Ne mora da znači da je flaširana voda sigurnija od vode sa slavine iako je višestruko skuplja. Standardi kvaliteta, koji važe za flaširanu vodu bazirani su na standardima za vodu iz sistema vodosnabdevanja. (Obe vrste vode su sigurne za piće ukoliko odgovaraju zahtevima standarda). (Neke flaširane vode su više tretirane od vode iz slavine, a neke manje ili nimalo). Flaširane vode mogu biti korisne u nekim incidentnim situacijama (kada nestane voda iz sistema vodosnabdevanja ili se smanji pritisak u cevima) ili ih koriste osobe sa posebnim zdravstvenim potrebama. Inače, prilikom kupovine flaširane vode treba biti obazriv i pročitati informacije o poreklu, tretmanu i kvalitetu na etiketi. 

 

Građani često misle da je u pitanju visoka koncentracija hlora, pa je voda bela i mutna. Ali, to nije istina. 

Jedna od značajnih osobina vode je sposobnost da rastvara vazduh. Rastvorljivost vazduha u vodi opada sa povišenjem temperature a raste sa porastom pritiska.  Stoga se  usled intervencija na vodovodnoj mreži i /ili u u uslovima povećanja temperature naročito u prolećnom periodu     može desiti da je voda na slavinama potrošača  mlečno bela. 

Usled isključenja vode prilikom intervencije na vodovodnoj mreži  vazduh ostaje u cevima.  Pri uključenju vode, nakon završene intervencije pritisak vode u cevovodu se obnovi i mnogo vazduha se rastvori u vodi. Višak vazduha koji se ne rastvori oslobađa se otvaranjem slavine na česmi uz karakterističan zvuk, a nakon toga kroz slavinu prolazi voda koja ima maksimalno rastvoren vazduh, za dati pritisak i temperaturu. Prolaskom kroz slavinu pritisak u vodi se smanjuje pa deo vazduha u vodi, sa smanjim pritiskom, postaje višak i formira mehuriće, dajući vodi mlečno beli izgled. Ako takvom vodom napunimo čašu voda će početi  da se bistri od dna do vrha u trajanju od pola ili jednog minuta. Takva voda je bezbedna za piće. 

Povećanjem temperature u prolećnom periodu javlja se razlika temperature vode u rezervoarima i  vode u vodovodnoj mreži u smislu povećanja temperature u mreži  usled čega je smanjena  sposobnost  vode da  rastvara vazduh. Višak vazduha prouzrokovan promenom temperature  će na slavini potrošača  takođe uzrokovati mlečno belu boju koja će brzo nestati. 

JKP „Naissus“ Niš održava ulične vodovodne instalacije zaključno sa vodomerom i uličnu kanalizacionu mrežu zaključno sa kanalom do prvog revizionog silaza (šaht najbliži uličnom kanalu) i ulične slivnike. 

 

 Kućne vodovodne instalacije su instalacije i uređaji korisnika vode koji počinju vodomera i završavaju se točećim mestom, a kućne instalacije kanalizacije nalaze se posle (uzvodno) prvog revizionog silaza sa kaskadom i revizijom. 

 

 Održavanje kućnih instalacija je u nadležnosti vlasnika, odnosno korisnika objekta ili preduzeća sa kojim vlasnik ima ugovor o održavanju.  

 

 Građani za sve informacije o postupcima za priključenje objekata na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu mogu da se obrate Službi planiranja, projektovanja i objedinjene procedure, koja se nalazi u na lokaciji Fabrike vode Medijana u naselju Duvanište (na putu prema vrežinskom bazenu). Telefon je 502-643. 

 Potrošnja vode meri se zapreminom vode koja je potrošena od strane korisnika u određenom vremenskom periodu i predstavlja razliku između dva očitavanja stanja na vodomeru. Izražava se u kubnim metrima.