СЕРВИСНЕ ИНФО

НАЈАВА РАДОВА ЗА СУБОТУ 15.05.2021.ГОД. ИСПРЕД ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Одлажу се радови за суботу 15.05.2021.год. у улици Бранка Радичевића, код броја 1, испред Градске општине Палилула. Због интервенције на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање од 8 до 15 сати у делу улице Бранка Радичевића (од улице Гаврила Принципа...

ИНТЕРВЕНЦИЈА У УЛИЦИ СЛОБОДАНА ПЕНЕЗИЋА КРЦУНА

Обављају се радови у улици Слободана Пенезића Крцуна, код броја 24. Због оспособљавања сервисног вентила могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у улици Слободана...

УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА БР. 1

Вода на улици, нужан је ископ у улици Бранка Радичевића, код броја 1, испред Градске општине Палилула. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у делу улице Бранка Радичевића (од улице Гаврила Принципа до раскрснице са...

НАСЕЉЕ СУВИ ДО, УЛ. СЛАВОЉУБА МИТИЋА БР.13

Вода на површини, потребан је ископ у насељу Суви До, у улици Славољуба Митића, код броја 13. Због радова на поправци водоводне мреже могућ је прекид водоснабдевања до 15 сати у улици...

КНЕЗ СЕЛО

Вода на улици, нужан је ископ у Кнез Селу, код кланице. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у Кнез Селу.

ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ, НАСЕЉЕ ТРЕБЕЊЕ

Вода на површини, потребан је ископ у Горњем Матејевцу, у насељу Требење. Уколико се буду обављали радови током дана, биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у...

УЛИЦА ПРОСВЕТНА, КОД БРОЈЕВА 16 И 28

Кварови на првим вентилима у насељу Дурлан, у Просветној улици, код бројева 16 и 28. Уколико се буду обављали радови на поправци прикључних веза могућ је мањи прекид водоснабдевања до 15 сати у...

ПРИЗНАЊЕ ЗА ОСТВАРЕНУ УСПЕШНУ САРАДЊУ ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ЈКП“НАИССУС“НИШ

Министраство одбране Републике Србије је доделило захвалницу Јавно комуналном предузећу Наиссус, из Ниша, за остварену успешну сарадњу у области припрема за одбрану. Испред Војске Србије директору ЈКП“Наиссус“ Игору Вучићу, захвалницу је уручио пуковник...

УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА БР.12

Квар је у шахти, потребно је оспособљавање првог вентила у улици Алексе Ненадовића, код броја 12. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду водоснабдевањe до 15 сати у делу улице...

СРЕДСВО ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ НА ЛОКАЦИЈИ МЕДИЈАНА, ПАРКИНГ НА УЛАЗУ У ЈКП“НАИССУС“ МЕДИЈАНА

Наступио је зимски период и пад температуре, и стим у вези постоји ризик да се дезинфекциона течност (на бази ХЛОРА), НАТРИЈУМ ХИПOХЛОРИТ (NaClO) замрзне. То је разлог зашто су дезинфекциони судови уклоњени са свих локација. Од петка 25.12.2020.године средство...

Рекламација рачуна

Рекламација рачуна

Рекламације рачуна за комуналне услуге које пружа ЈКП „Наиссус“ Ниш могу поднети сви корисници комуналних услуга (физичка лица, правна лица, предузетници и др.) који су регистровани у матичној евиденцији предузећа, а којима рачуне за извршене услуге фактурише ЈКП „Наиссус“ Ниш.

Корисници комуналних услуга којима испоставља рачун ЈКП „Обједињена наплата“ рекламације и захтеве за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње воде подносе искључиво том предузећу. Више информација о начину у условима за подношења рекламација и захтева за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш могу се добити на http://www.jkponnis.rs/reklamacije .

РЕКЛАМАЦИЈЕ РАЧУНА

Корисник комуналних услуга има право на подношење рекламације рачуна за извршене услуге у складу са Законом о заштити потрошача и Одлуком о водоводу и канализацији и то на:

 • количину утрошене воде и канализације,
 • цену воде и канализације,
 • техничку неисправност водомера,
 • тачност регистоване потрошње на водомеру.

Рекламација се може поднети:

 • усмено на шалтеру рекламација Предузећа,
 • телефоном, позивањем позивног центра предузећа на број 018/50277 и 0800/323320,
 • писаним путем, предајом писаног поднеска на шалтеру информација и рекламација на одговарајућем обрасцу
 • електронским путем на адресу reklamacije@naissus.co.rs , на одговарајућем обрасцу

УМАЊЕЊЕ РАЧУНА ПО ОСНОВУ ХАВАРИЈСКЕ ПОТРОШЊЕ

Корисник комуналних услуга има право на подношење захтева за умањење рачуна за утрошену воду и услуге канализације по основу хаваријске потрошње воде која је настала услед квара на унутрашњим инсталацијама корисника уз испуњење следећих услова:

 1. Да је подносилац регистрован у матичној евиденцији предузећа,
 2. Да није било могуће спречити хаваријску потрошњу воде,
 3. Да је рачун увећан 50% од највеће регистроване потрошње у претходних 12 месеци,
 4. Да је омогућено најмање 10 очитавања мерног места у претходних 12 месеци или 2 очитавања стања на водомеру непосредно пре очитавања које је фактурисано на рачуну који је предмет захтева,
 5. Да је квар саниран,
 6. Да нема дуговања за воду и услуге канализације до хаваријског рачуна,
 7. Да није прошло више од 60 дана од издавања хаваријског рачуна,
 8. Да није било умањења по основу хаварије у претходних 12 месеци.

Захтев за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње воде корисник комуналних услуга може поднети писаним или електронским путем на прописаном обрасцу.

ЈКП „Наиссус“ Ниш ће одговорити корисницима на изјављену рекламацију  у року од 8 дана од дана пријема исте.  Одговор на захтев за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње се доставља подносиоцу у року који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема захтева. Одговори на изјављену рекламацију или захтев се достављају путем редовне поште препорученом пошиљком.

Call: (246) 235-1035
Email: info@diviclean.com

Pin It on Pinterest