СЕРВИСНЕ ИНФО

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЗА СУБОТУ 31.07.2021.год.

Насеље Ледена стена, ул. Жртава фашизма бр. 53 Вода на површини, потребан је ископ у насељу Ледена стена, у улици Жртава фашизма, код броја 53. Радови на поправци водоводне мреже, који су одложени данас, планиранирају се за суботу 31.07.2021.год. Током...

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ ЗА НЕДЕЉУ 01.08.2021.ГОД.

Село Поповац, угао улица Баштованске и Бориса Кидрича Вода на улици, потребан је ископ у селу Поповац, на углу улица Баштованске и Бориса Кидрича. У недељу 01.08.2021.год. планирају се радови на поправци водоводне мреже и током интервенције биће у...

ЗБОГ КВАРА НА МРЕЖИ ПРЕКИД ВОДОСНАБДЕВАЊА У ЧАРНОЈЕВИЋЕВОЈ УЛИЦИ

Улица Чарнојевићева бб У току је интервенција у општини Палилула, у улици Чарнојевићевој, на месту према старом гробљу. Због оштећења на водоводној мрежи у прекиду је водоснабдевање до 15 сати у...

НИШКА БАЊА, УЛ. ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 8А

Вода на улици, потребан је ископ у Нишкој Бањи, у улици Ивана Горана Ковачића, код броја 8а. У току су радови на поправци водоводне мреже и биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Ивана...

НАСЕЉЕ ЛЕДЕНА СТЕНА, УЛИЦА ЖРТАВА ФАШИЗМА БР. 53

Вода на површини, потребан је ископ у насељу Ледена стена, у улици Жртава фашизма, код броја 53. Због радова на поправци водоводне мреже биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати за кориснике у улици...

НАСЕЉЕ ДОЊА ВРЕЖИНА, УЛИЦА ДОКТОРА ДРАГУТИНА ПЕТКОВИЋА БР. 9

Вода на површини, потребан је ископ ради замене првог вентила у улици Доктора Драгутина Петковића (стари назив Ботаничка), код броја 9. Због радова на поправци прикључне везе биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати за кориснике у улици Доктора...

СЕЛО СУПОВАЦ

Током ноћи је обављена допуна резервоара и стабилизивано је водоснабдевање у селу Суповац.

НАКОН ОШТЕЋЕЊА НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ, У ТОКУ ЈЕ ИСКОП У СЕЛУ МЕДОШЕВАЦ

Село Медошевац Радовима трећег лица дошло је до оштећења на водоводној мрежи у селу Медошевац, у улици Саве Ковачевића. Екипа ЈКП“Наиссус“ је на терену, обавља се поправка и биће у прекиду водоснабдевање до 20 сати у улици Саве Ковачевића. У случају да деонични...

ПРОНАЂЕН КВАР НА МРЕЖИ У СЕЛУ СУПОВАЦ, НАКОН ПОПРАВКЕ СТАБИЛИЗАЦИЈА ВОДОСНАБДЕВАЊА НАРЕДНОГ ДАНА

Село Суповац У екстремно топлим условима, ванредним ангажовањем људства и механизације је пронађен квар на водоводној мрежи и у току је поправка на локацији трасе довода према пумпној станици Суповац. Вода је отицала у земљу без видљивих трагова на површини тако да...

УЛИЦА ЗЕТСКА, КОД БРОЈЕВА 7-9

Вода на површини, потребан је ископ у Зетској улици, код бројева 7-9. У току су радови на поправци водоводне мреже и биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Зетској, на простору од паркинга поред градског стадиона до улице Зорана Ђинђића, што обухвата...

Рекламација рачуна

Рекламација рачуна

Рекламације рачуна за комуналне услуге које пружа ЈКП „Наиссус“ Ниш могу поднети сви корисници комуналних услуга (физичка лица, правна лица, предузетници и др.) који су регистровани у матичној евиденцији предузећа, а којима рачуне за извршене услуге фактурише ЈКП „Наиссус“ Ниш.

Корисници комуналних услуга којима испоставља рачун ЈКП „Обједињена наплата“ рекламације и захтеве за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње воде подносе искључиво том предузећу. Више информација о начину у условима за подношења рекламација и захтева за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш могу се добити на http://www.jkponnis.rs/reklamacije .

РЕКЛАМАЦИЈЕ РАЧУНА

Корисник комуналних услуга има право на подношење рекламације рачуна за извршене услуге у складу са Законом о заштити потрошача и Одлуком о водоводу и канализацији и то на:

 • количину утрошене воде и канализације,
 • цену воде и канализације,
 • техничку неисправност водомера,
 • тачност регистоване потрошње на водомеру.

Рекламација се може поднети:

 • усмено на шалтеру рекламација Предузећа,
 • телефоном, позивањем позивног центра предузећа на број 018/50277 и 0800/323320,
 • писаним путем, предајом писаног поднеска на шалтеру информација и рекламација на одговарајућем обрасцу
 • електронским путем на адресу reklamacije@naissus.co.rs , на одговарајућем обрасцу

УМАЊЕЊЕ РАЧУНА ПО ОСНОВУ ХАВАРИЈСКЕ ПОТРОШЊЕ

Корисник комуналних услуга има право на подношење захтева за умањење рачуна за утрошену воду и услуге канализације по основу хаваријске потрошње воде која је настала услед квара на унутрашњим инсталацијама корисника уз испуњење следећих услова:

 1. Да је подносилац регистрован у матичној евиденцији предузећа,
 2. Да није било могуће спречити хаваријску потрошњу воде,
 3. Да је рачун увећан 50% од највеће регистроване потрошње у претходних 12 месеци,
 4. Да је омогућено најмање 10 очитавања мерног места у претходних 12 месеци или 2 очитавања стања на водомеру непосредно пре очитавања које је фактурисано на рачуну који је предмет захтева,
 5. Да је квар саниран,
 6. Да нема дуговања за воду и услуге канализације до хаваријског рачуна,
 7. Да није прошло више од 60 дана од издавања хаваријског рачуна,
 8. Да није било умањења по основу хаварије у претходних 12 месеци.

Захтев за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње воде корисник комуналних услуга може поднети писаним или електронским путем на прописаном обрасцу.

ЈКП „Наиссус“ Ниш ће одговорити корисницима на изјављену рекламацију  у року од 8 дана од дана пријема исте.  Одговор на захтев за умањење рачуна по основу хаваријске потрошње се доставља подносиоцу у року који не може бити дужи од 30 дана од дана пријема захтева. Одговори на изјављену рекламацију или захтев се достављају путем редовне поште препорученом пошиљком.

Call: (246) 235-1035
Email: info@diviclean.com

Pin It on Pinterest