ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Хероја Поп Миће, Српских јунака (Нишка Бања), бул. 12. Фебруар.

Ручно чишћење сливника у улици Трг Републике (Нишка Бања).

Давање прикључка у улици Веселина Крајачића.

Провера канализације у улици Оскара Давича.