КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У СЕЛУ МРАМОР

Квар на прикључној вези у селу Мрамор испред прикључне шахте корисника код ОШ „Десанка Максимовић, потребно је раскопавање. Због интерванције на поправци прикључне везе доћиће до прекида водоснабдевања у овом селу до 15 сати.

КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У СЕЛУ ГАБРОВАЦ

Вода са улице долази у двориште корисника, потребан је ископ у Габровцу, у улици Бледској, код броја 16. Због интервенције биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Краљевића Марка.

КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У ГОРЊЕМ МАТЕЈЕВЦУ

Вода са улице долази у двориште странке, потребан је ископ у насељу Горњи Матејевац, у улици Краљевића Марка, код броја 20. Због интервенције биће у прекиду водоснабдевање до 15 сати у улици Краљевића Марка.