ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НОВОГРАДСКОЈ УЛИЦИ

Завршени су радови у Новоградској улици, у насељу Девети мај, ГО Палилула. Урађена је нова водоводна мрежа PEDN 110 мм, пројектоване дужине 236 метара и повезана на постојећу AC 300 мм. Вредност свих радова је 2.094.051,37 дин. (без ПДВ-а), са укупно пет нових кућних прикључака. Надаље се обављају радови на превезивању корисника по шахтама у Косаничкој улици.