Услуге поправке и одржавања пумпи за течности (ЈН број 16426/1-1-12)