УКЛАЊАЊЕ ВИСОКОГ РАСТИЊА  СА ВОДОЗАХВАТА НА ИЗВОРИШТУ МЕДИЈАНА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Екипа ЈКП“Наиссус“ је покренула радове поправљања ограде и чишћења растиња на приобаљу водозахвата, у оквиру изворишта Медијана. Дрвеће и растиње у том појасу се прилично размножило и ушумило. Због корења топола која су се временом раширила, ометан је захват сирове воде из реке Нишаве и смањен капацитет протока количине воде од 30% до 50%.  Након завршетка радова и уклањања ових стабала ослободиће се прихват сирове воде у пуном капацитету на самом улазу у фабрику воде.

ЈКП“Наиссус“ планира за крај радова и монтажу нове заштитне ограде, која ће поред безбедоносне функције имати и естетску, због општег изгледа обале реке.

Остале вести