РЕКОРДНА ИЗГРАДЊА ЈКП „НАИССУС„ НИШ У 2022. ГОДИНИ

Нишком водоводу је поред основне делатности водоснабдевања и одвођења употребљених вода, оснивач у претходним годинама поверио и изградњу комуналне инфраструктуре на територији града Ниша. На основу Извештаја о пословању ЈКП „Наиссус„ Ниш за 2022. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа на седници одржаној 10.03.2023. године,  највише је по питању изградње водоводне и канализационе мреже урађено баш у прошлој години.

Упоредном анализом резултата из протеклих пет година, уочено је да је ЈКП „Наиссус“ у 2018. години изградио комуналну инфраструктуру у укупној дужини од 3064 метара, од којих је 1844 метара водоводна, а 1219 метара канализациона мрежа. Сличан биланс изградње нишки водовод књижи и у 2019. години са око 2.9 километара завршене мреже у односу 1790 метара водовода и 1075 метара канализације.

Пандемијска 2020. година је успорила радове на изградњи. Посебни услови рада које су прописали надлежни органи Републике Србије утицали су на организацију свих сложених пословних процеса што је утицало и на крајњи учинак у проширења ВИК мреже на терирорији града. Ипак и у овој години Предузеће се бавило изградњом. Близу 2 километра мреже су изградили запослени нишког водовода што је пад од 65% у односу на претходну годину. Учинак у изградњи се побољшао већ наредне године. Нормализовано функционисање институција омогућило је боље планирање и ефикасније спровођење бирократских процедура, па је водовод у 2021.години градио више. Са 1288 метара изграђеног водовода и исто толико канализације, Предузеће се по резултату изградње приближило свом учинку пре Ковид 19 пандемије.

У 2022. години је ЈКП „Наиссус„је забележио својеврстан рекорд по питању изградње водоводне и канализационе мреже у последњих пет година. На основу јасних мериторних показатеља најбољи резултати у изградњи постигнути су управо 2022. године када је надмашен резултат и из 2017. године. Изградње је било готово на свим деловима територије града који сада располаже са скоро 7 километара новоизграђене мреже за водоснабдевање и каналисање отпадних вода. Завршено је и стављено у функцију 6.369 метара нове водоводне и 261 метар канализационе мреже.