РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЦЕВОВОДА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ, РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЈН БРОЈ 18136/1-01-33