JKP „NAISSUS“ NIŠ POZIVA POTROŠAČE DA IZMIRE DUGOVANJA ZA VODU NA VEĆI BROJ RATA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Na osnovu zaključka Gradskog veća Grada Niša br. 501-3/2023-03 od 21.04.2023. godine JKP „Naissus“ Niš, u periodu od 03.05.2023. godine do 30.06.2023. godine omogućava svim svojim korisnicima da zaključe ugovor o priznanju duga i otplati istog na rate, bez obzira kojoj kategoriji potrošača pripadaju (domaćinstva, preduzetnici, pravna lica i dr.).

Korisnici koji imaju neizmirene obaveze za utrošenu vodu i usluge kanalizacije, a kojima je JKP „Naissus“ Niš samostalno obračunavalo i neposredno dostavljalo zaduženja, moći će da sklope ugovor za otplatu nastalog dugovanja koje se pored navedenih usluga Preduzeća može odnositi i na rešenja o izvršenju, pravosnažne presude i obaveze po osnovu ranije zaključenih ugovora bez obzira na vremenski period.

Dugovanja fizičkih lica (domaćinstva), se mogu izmiriti u najviše 24 jednakih mesečnih rata a da pritom iznos rate ne može biti manji od 1.500,00 dinara. Ostalim kategorijama potrošača (preduzetnici, pravna lica i dr.) omogućeno je sklapanje ugovora na isti broj rata uz obavezno učešće u visini od 20% od visine duga. Minimalini iznos rate kod ovih korisnika je 3.000,00 dinara. Dužnicima u statusu socijalne potrebe, Preduzeće u okviru ove akcije pruža mogućnost sklapanja ugovora o reprogramu duga na najviše 60 mesečnih rata, čiji iznos ne može biti manji od 800,00 dinara. Kod ovih potrošača JKP “Naissus“ Niš će uplatom poslednje rate po sklopljenom ugovoru izvršiti otpis kamate po osnovu duga.

JKPNaissus“ Niš će izvršiti otpis celokupne kamate dužnicima koji zaključe ugovor i izvrše isplatu utvrđenog celokupnog dugovanja odjednom (redovnog, utuženog i ugovorenog dugovanja).

Za vreme trajanja ugovora kamata se ne obračunava.

Napominjemo da korisnici koji pripadaju kategoriji potrošača domaćinstva, mogu da sklope ugovor o prizanju duga i otplati duga na rate, za utrošenu vodu, usluge kanalizacije i doprinosa za vodu kod JKP “Objedinjena naplata“ Niš. Obavezan uslov za sklapanje ugovora je da korisnici nemaju neizmirena dugovanja u JKPNaissus“ Niš. Za više informacija zainteresovani se mogu obratiti na brojeve telefona 502 729 i 502 747, ili u prostorijama Sektora trgovine JKP“Naissus“ Niš, svakog radnog dana od 7 do 15 sati u ulici Kneginje Ljubice 1/1 (zgrada u dvorištu).

Ostale vesti