ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАИССУС“ НИШ ПОЗИТИВНО ПОСЛОВАЛО У 2022. ГОДИНИ

На седници Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш, одржаној 10.03.2023. године, донета је Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословања нишког водовода.

Предузеће је на крају 2022. годинe остварило позитиван финансијски резултат у износу од 6.868,036 динара, како се између осталог наводи у Извештају.

Подаци кажу да је произведено и потиснуто 37 милиона кубних метара воде или просечно 1.168 литара у секунди, што је било довољно за континуирано снабдевање здравом пијаћом водом становништва и привреде града Ниша, као и делова општине Бабушница.

У периоду од јануара до децембра 2022. године остварени проценат наплате је 90,4%, без почетног стања, док просечни приходи Предузећа од основне делатности на месечном нивоу прелазе 126 милиона динара.

Нишки водовод је протекле године измирио све обавезе према запосленима у складу са утврђеном динамиком исплате и планираном масом зарада.