ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕВОВОДА НА ИЗВОРИШТУ МЕДИЈАНА

За потребе побољшања снабдевања града водом, као и стабилизације система допремања воде, како према граду тако и према градским резервоарима, у току је изградња овог дистрибутивног односно потисног цевовода. Наиме, током година експлоатације изворишта Медијана, указала се потреба за решењем усмеравања пречишћене нишавске воде, директно у два највећа градска резервоара, конкретно резервоар на Делијском Вису и резервоар на Винику. Како та два резервоара повезује тзв. везни цевовод пречника Ø 1000мм, а који пролази у својој најнижој тачки, непосредно поред изворишта Медијана, направљен је пројекат који се реализује тако да се вода са пумпне станице Медијана 2 најпре преко цевовода пречника Ø 600 мм, а потом и преко цевовода пречника Ø 1000мм, упумпава у постојећи поменути везни цевовод. Вода се даље одводи у поменута два резервоара, а одатле до крајњих корисника. Цевовод почиње код пумпне станице Медијана 2, даље иде трасом кроз извориште Медијана све до чвора на везном цевоводу поред Булевара Медијана.
Пројектована дужина цевовода је 1240 м, Ø 600 мм у дужини од 894 метара и Ø 1000 мм у дужини од 346 метара.
Цевовод је рађен од цеви дуктилног лива, DCI, димензионисаних на притисак до 10 бара.
Изградњом овог потисног цевовода затвара се систем дистрибуције воде до корисника преко резервоара, постижу се равномерније, стабилније и уједначајније дневне потрошње воде у граду.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *