ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНОГ ЦЕВОВОДА НА ИЗВОРИШТУ МЕДИЈАНА

За потребе побољшања снабдевања града водом, као и стабилизације система допремања воде, како према граду тако и према градским резервоарима, у току је изградња овог дистрибутивног односно потисног цевовода. Наиме, током година експлоатације изворишта Медијана, указала се потреба за решењем усмеравања пречишћене нишавске воде, директно у два највећа градска резервоара, конкретно резервоар на Делијском Вису и резервоар на Винику. Како та два резервоара повезује тзв. везни цевовод пречника Ø 1000мм, а који пролази у својој најнижој тачки, непосредно поред изворишта Медијана, направљен је пројекат који се реализује тако да се вода са пумпне станице Медијана 2 најпре преко цевовода пречника Ø 600 мм, а потом и преко цевовода пречника Ø 1000мм, упумпава у постојећи поменути везни цевовод. Вода се даље одводи у поменута два резервоара, а одатле до крајњих корисника. Цевовод почиње код пумпне станице Медијана 2, даље иде трасом кроз извориште Медијана све до чвора на везном цевоводу поред Булевара Медијана.
Пројектована дужина цевовода је 1240 м, Ø 600 мм у дужини од 894 метара и Ø 1000 мм у дужини од 346 метара.
Цевовод је рађен од цеви дуктилног лива, DCI, димензионисаних на притисак до 10 бара.
Изградњом овог потисног цевовода затвара се систем дистрибуције воде до корисника преко резервоара, постижу се равномерније, стабилније и уједначајније дневне потрошње воде у граду.

ХИТАН АПЕЛ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ ВОДЕ

Услед тренутне хидрометеролошке ситуације, коју прати сушни период и изузетно високе температуре, сва изворишта на систему нишког водовода показују знаке смањене издашности.

Из истих разлога, готово у свим мерним зонама нишког водоводног система присутни су знаци повећане потрошње воде.

У овим околностима ЈКП „Ниссус“ Ниш апелује на суграђане да одговорно и рационалну користе воду како не би дошло до озбиљних поремећаја у водоснабдевању.

Апелујемо на наше суграђане да буду солидарни и користе воду за њене основне намене – пиће, кување и одржавање личне хигијене. Заливање башти, зелених и бетонских површина, прање аутомобила цревом, пуњење базена и друго неконтролисано трошење представља нерационалну потрошњу. Нерационална потрошња може довести до озбиљних поремећаја који могу утицати на редовно снабдевање водом наших корисника у свим деловима града.

Апел је упућен свим општинама на територији Града Ниша, које ће својим активностима а у скалду са својим овлашћењима, предузети све неопходне мере у циљу сузбијања ненаменске потрошње воде.

Још једном апел нашим суграђанима да рационално користе воду како би ЈКП „Наиссус“ Ниш свим корисницима омогућило уредно водоснабдевање.