ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење сливника у Чаирској, Пролетерској и улици Станка Власотинчанина као и на булевару Св. Пантелејмона.

Давање прикључне везе на Габровачком путу.

Испирање уличне мреже у улици Светислава Јовановића.