ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у насељу Стеван Синђелић, као и у улицама: Старца Вујадина и Јурија Гагарина.

Вађење жила из ревезионе шахте у улици Калач брдо, код броја 44б.

Прање круга на изворишту Медијана.