ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у улицама: Лелица Костић, Цара Константина (Нишка Бања), Илије Крстића Жутог.

Давање прикључка у улици Бабички одреди.

Провера канализације и попуњавање рупе на коловозу у улици Шпанских бораца.

Испирање колектора у селу Поповац.