ДНЕВНИ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Екипе ЈКП „Наиссус“ Ниш настављају са појачаним активностима у оквиру одржавања канализационе мреже. Предузеће ће као у претходном периоду на пословима чишћења атмосферских сливника ангажовати све расположиве екипе.

Редовно чишћење уличних сливника у следећим улицама: Анастаса Јовановића, Конрада Жилника, Доњоврежинска, Филипа Филиповића.

Усисавање и поправка уличне мреже у улици Инжењера Бирвиша.

Провера канализације за потребе геометара у Козарачкој улици.