ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ РЕЗЕРВОАРА ВИНИК ДРУГЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ СНАБДЕВАЊА И НАСЕЉА ПОДВИНИК

Након изградње канализационе мреже у току су завршни радови на изградњи дистрибутивног цевовода од резервоара ка насељу Подвиник. Главни бенефит овог пројекта је повећање поузданости система водоснабдевања и отварање могућности за даљи развој града на тим локацијама стављањем у функцију резервоарског простора запремине 3000 m3. Овај пројекат је настао због вишегодишњих захтева житеља насеља Подвиник, и то је резултирало задовољавању потреба овог дела града за изградњом водоводне мреже која ће повезати резервоар Виник II и насеље Подвиник. Важно је истаћи да ова новоизграђена мрежа служи као почетна основа за даље пројектовање и извођење цевовода, који би требало да накнадно снабдева довољном количином воде другу висинску зону овог дела града, која обезбеђује повећан број корисника овог насеља, као и нове кориснике дуж Чамурлијског пута. Дужина пројектоване водоводне мреже износи L = 966 м, и то: – DCI Ø 400 mm у дужини од 455 м, од резервоара до раскрснице са улицом Веселина Крајачића – DCI Ø 300 mm у дужини од 511 м, од раскрснице са улицом Др Веселина Крајачића до улице Прибојске. У питању су дуктилне цеви, димензионисане за радни притисак до 10 бара. Завршетак радова нa самом цевоводу се предвиђа у наредних неколико дана, док се повезивање у систем очекује крајем године.