ЗАВРШЕНА ЈЕ ИНТЕРВЕНЦИЈА У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА

Завршена је поправка квара у улици Цара Душана, код броја 59. Екипа ЈКП“Наиссус“ је под руководством пословође Зорана Станковића ефикасно извршила задатак и вода је враћена у систем редовног водоснабдевања на простору улице Цара Душана.

Завршена је интервенција у улици Цара Душана