ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА У УЛИЦИ БРАНКА МИЉКОВИЋА

Завршена је поправка водоводне мреже и нормализовано снабдевање водом у улици Бранка Миљковића.