ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА НИШАВСКОМ КЕЈУ

Санирана је хаварије на Нишавском кеју, у улици Париске комуне. У току су земљани радови и лагано упуштање воде, како би се стабилизовао систем и вратио у редовно стање водоснабдевања на целом простору.