ЗАШТИТА ВОДОМЕРА И КУЋНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ТОКОМ ЗИМСКИХ МЕСЕЦИ

Предстојећи зимски период, који доноси ниске температуре, представља потенцијалну опасност по кориснике од замрзавања водомера и воводних инсталација који нису адекватно заштићени. Када су температуре испод нула степени Целзијуса, може доћи до замрзавања водомера који се налазе у незаштићеним или непрописно изграђеним водомерским шахтама. Код водомера који су монтирани у подрумима, гаражама или другим објектима и просторијама објеката који се слабије или уопште не греју, услед изложености ниским температурама такође може да дође до мржњења.

Због замрзавања се дешавају и штете на унутрашњим инсталацијама корисника и издаци у виду поправке инсталација, замене водомера али и високих рачуна за утрошену воду услед квара на инсталацијама. Како би спречили овакве ситуације, ЈКП „Наиссус“ Ниш апелује на своје кориснике да заштите своје водомере неким термоизолационим материјалом (стиропором, стиродуром, минералном вуном и сл.). Водоводне инсталације које су изложене ниским температурама је такође потребно заштитити термоизолациом.

Грађани који поседују објекте прикључене на градски водовод, у којима не бораве стално, а нарочито у зимским месецима (викендице и сл.) требало би да провере своје унутрашње инсталације и водомере. Препоручује се да се у таквим објектима за време одсуства затвори вода у целом објекту на вентилу иза водомера у шахти, а да се кућне инсталације поптуно испразне.

Водоводне инсталације које нису постављене на довољној дубини, испод тачке смрзавања, или цеви које су постављене изнад замље, као и инсталације које се користе за чесме у двориштима, потребно је испразнити а довод воде привремено затворити током зиме. Уколико је коришћење описаних инсталација неопходно током зиме исте се морају додатно топлотно заштитити. Напомињемо да умотавање водомера или водоводних цеви у разне материјале од тканине, сламе, пластике, неће допринети спречавању замрзавања из разлога што то нису адекватни материјали који представљају одговарајућу топлотну заштиту.