Услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме, партија 1.2.17.7 Поправка возила марке Dacia JN 46801/1-1-51