ТАНАСИЈА МИХАЈЛОВИЋА ШПАНЦА БР. 19

Квар на прикључној вези у улици Танасија Михајловића Шпанца бр. 19, неопходно раскопавање. Због радова на поправци прикључне везе доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.