Тамара Милић

в.д. директора

Тамара Милић

в.д. директора

Рођена је 11.07.1986. године у Нишу.
Основну школу и гимназију „11. октобар“ завршила је у Белој Паланци.
Звање дипломираног инжењера заштите на раду стиче на Факултету заштите на раду Универзитета у Нишу 2011. године.
Звање мастер инжењера заштите на раду и мастер инжењера заштите животне средине на смеру управљање комуналним системом стиче 2011. односно 2015. године.
Говори течно енглески језик.

Радно искуство

2023.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

в.д. директора

2021. — 2023.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Извршна директорка за технички систем

2020.

ЈП „Паркинг сервис“ Ниш

Председница надзорног одбора

2020. — 2021.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Руководилац сектора

2019. — 2020.

„Pro Tent” Обреновац

Водећи стручни сарадник за БЗНР

2016. — 2020.

Градска општина Медијана

Члан општинског већа

2013. — 2018.

ЈКП „Наиссус“ Ниш

Инжењер изворишта
Сарадник за безбедност и здравље на раду
Шеф службе БЗНР и ЗЖРС
Шеф пројектног финансирања
Шеф службе за безбедност и здравље на раду

2012. — 2013.

Бизнис центар Јулијана Н.М.

Послови безбедности и здравља на раду