SREDSVO ZA DEZINFEKCIJU NA LOKACIJI MEDIJANA, PARKING NA ULAZU U JKP“NAISSUS“ MEDIJANA

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nastupio je zimski period i pad temperature, i stim u vezi postoji rizik da se dezinfekciona tečnost (na bazi HLORA), NATRIJUM HIPOHLORIT (NaClO) zamrzne. To je razlog zašto su dezinfekcioni sudovi uklonjeni sa svih lokacija. Od petka 25.12.2020.godine sredstvo za dezinfekciju biće stacionirano na parkingu JKP“Naissus“, na lokaciji Medijana (put iza marketa“DIS“, prema Vrežinskom bazenu). Natrijum hipohlorit biće dostupan kako pojedincima tako i predsednicima stambenih zajednica.

VAŽNO:

Rastvor se upotrebljava isključivo za dezinfekciju površina (podova, hodnika, staza, stepenica, sanitarije, rukohvata).

NIJE NAMENJENO ZA DEZINFEKCIJU RUKU, ODEĆE, NAMEŠTAJA, TEPIHA, ŽIVOTINJA!

Ne koristiti zajedno sa drugim sredstvima!

U P O Z O R E NJ E !!!

Sredstvo za dezinfekciju ne sme doći u dodir sa kožom. U slučaju kontakta sa kožom ili očima, isprati velikom količinom vode!

U slučaju da se proguta odmah potražiti lekarsku pomoć!

Držati van domašaja dece, na tamnom i hladnom mestu! Preporuka je da su 2 litra po osobi dovoljna za dezinfekciju površina 5-7 dana i nema potrebe za uzimanjem većih količina.

Ostale vesti