СОКОЛСКА БР. 7

Квар на прикључној вези у улици Соколској број 7, потребан ископ. Због радова на поправци прикључне везе доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.