САНАЦИЈА КОРИТА РЕКЕ ЛУЖНИЦЕ У ЗОНИ ИЗВОРИШТА“ЉУБЕРАЂА“

У делу сливног подручја које гравитира регионалном водоводном систему “Љуберађа – Ниш“, услед наиласка поплавног таласа на бујичним водотоцима реке Лужнице на територији општине Бабушница (притока реке Власине) и Коритничке реке на територији општине Бела Паланка (притока реке Нишаве), дошло је до мањих и већих  оштећења хидротехничких објеката обалоутврда који штите каптажне објекте, објекат пумпне станице Љуберађа и магистрални цевовод у зони реке Лужнице,

Приступило се хитној санацији најугроженијег дела у зони пумпне станице „Љуберађа“, где су изведени радови на санацији темеља потпорног зида и дела платоа јер је постојао ризик да се угрози сама стабилност објекта пумпне станице који се налази у зони оштећења. Радови су завршени 25.03.2022. године, а финансијска средствава за санацију ЈКП „Наиссус“ је обезбедио из сопствених извора.

– JКП“Наиссус“ као друштврно одговорно предузеће, и предузеће које брине о водоснабдевању не само Ниша, него и Бабушнице, и дела Беле Паланке, је уложило из сопствених средстава пет милиона динара, у неку основну санацију. Припремили смо пројекат, који може бити фазни, а који предвиђа комплетну санацију овог дела корита Лужнице. Као што и сами видите, извориште Љуберађа је у одличном стању, овде имамо људе који прате и одржавају 24 сата објекте под надзором, стално радимо и сва изворишта су сигурна. Издашност изворишта што је важно за грађане Ниша је врло добра, тако да воде има сасвим довољно – нагласио је између осталог в.д. директор ЈКП“Наиссус“ Горан Милосављевић.

– Јако је важно разговарати са Јавно комуналним предузећем Наиссус о ревитализацији свих изворишта, посебно овог које је најудаљеније од Ниша, дакле 85 километара је дуг цевовод од Љуберађе до Ниша. Добро је то што је Бабушница после 10 година почела да плаћа своје обавезе према Наиссус-у, као нашем градском предузећу јер на тај начин ојачава предузеће које водом снабдева читав регион, не само Ниш, него и Белу Паланку и Бабушницу, и ми ћемо већ од понедељка размишљати да обиђемо сва села, наша нишка, која имају проблем са водоснабдевањем, да са водним одборима разговарамо и са мештанима, и који је то најбољи начин да се трајно реши водоснабдевање тих села – као важно је истакла градоначелница Ниша Драгана Сотировски.

– Ово извориште где се данас налазимо је свакако најважније за општину Бабушница и одавде се снабдевају сви грађани општине водом. Ево после 30 година смо кренули да решавамо проблеме ЈКП Комуналац из Бабушнице и ЈКП“Наиссус“Ниш. Имамо одређена дуговања, наша према њима, али смо после 30 година успели да направимо репрограм и коначно су кренуле исплате нашег Јавно комуналног предузећа према ЈКП“Наиссус“ – као посебан сегмент је издвојила председница општине Бабушница Ивана Стојичић.

Санација је урађена на начин да је уграђено 130 кубних метара камена и бетона. Сами радови су били специфични и захтевали су рад у кориту реке Лужнице, на неприступачном терену, па је било потребно изградити привремени пут до реке како би се обезбедио приступ грађевинским машинама.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *