Радови на превезивању корисника на новоизграђену водоводну и канализациону мрежу, на локацији “виноградарски институт“

Према налогу за извођење радова добијеном од Секретаријата за инвестиције града Ниша, ЈКП “Наиссус“ је приступио обављању послова на превезивању корисника на водоводну и канализациону мрежу на локацији “Виноградарски институт“.

Елаборатом је предвиђено да се угашена водоводна мрежа прикључака замени новом мрежом и новим прикључцима, где ће свака зграда имати свој водомер и своју водомерну шахту. Планирано је 6 прикључака са 6 водомерних шахти, и 3 прикључка на канализациону мрежу. Укупна ведност предвиђених радова на превезивању прикључака, на локацији“Виноградарски институт“ износи 1.651.441,40 дин. без ПДВ-а. Рок извођења радова је 30 дана.

Сврха предвиђених радова јесте да се корисницима Виноградарског института омогући квалитетно снабдевање водом поступком превезивања на новоизграђену мрежу ПЕ ДН 225мм, као и обезбеђење несметаног одвођења отпадних вода прикључењем на новоизграђену канализациону мрежу ПЕХД 400мм.