Радови на превезивању корисника на новоизграђену водоводну и канализациону мрежу, на локацији “виноградарски институт“

Према налогу за извођење радова добијеном од Секретаријата за инвестиције града Ниша, ЈКП “Наиссус“ је приступио обављању послова на превезивању корисника на водоводну и канализациону мрежу на локацији “Виноградарски институт“.

Елаборатом је предвиђено да се угашена водоводна мрежа прикључака замени новом мрежом и новим прикључцима, где ће свака зграда имати свој водомер и своју водомерну шахту. Планирано је 6 прикључака са 6 водомерних шахти, и 3 прикључка на канализациону мрежу. Укупна ведност предвиђених радова на превезивању прикључака, на локацији“Виноградарски институт“ износи 1.651.441,40 дин. без ПДВ-а. Рок извођења радова је 30 дана.

Сврха предвиђених радова јесте да се корисницима Виноградарског института омогући квалитетно снабдевање водом поступком превезивања на новоизграђену мрежу ПЕ ДН 225мм, као и обезбеђење несметаног одвођења отпадних вода прикључењем на новоизграђену канализациону мрежу ПЕХД 400мм.

ХИТАН АПЕЛ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ ВОДЕ

Услед тренутне хидрометеролошке ситуације, коју прати сушни период и изузетно високе температуре, сва изворишта на систему нишког водовода показују знаке смањене издашности.

Из истих разлога, готово у свим мерним зонама нишког водоводног система присутни су знаци повећане потрошње воде.

У овим околностима ЈКП „Ниссус“ Ниш апелује на суграђане да одговорно и рационалну користе воду како не би дошло до озбиљних поремећаја у водоснабдевању.

Апелујемо на наше суграђане да буду солидарни и користе воду за њене основне намене – пиће, кување и одржавање личне хигијене. Заливање башти, зелених и бетонских површина, прање аутомобила цревом, пуњење базена и друго неконтролисано трошење представља нерационалну потрошњу. Нерационална потрошња може довести до озбиљних поремећаја који могу утицати на редовно снабдевање водом наших корисника у свим деловима града.

Апел је упућен свим општинама на територији Града Ниша, које ће својим активностима а у скалду са својим овлашћењима, предузети све неопходне мере у циљу сузбијања ненаменске потрошње воде.

Још једном апел нашим суграђанима да рационално користе воду како би ЈКП „Наиссус“ Ниш свим корисницима омогућило уредно водоснабдевање.