Radovi na prevezivanju korisnika na novoizgrađenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, na lokaciji “vinogradarski institut“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Prema nalogu za izvođenje radova dobijenom od Sekretarijata za investicije grada Niša, JKP “Naissus“ je pristupio obavljanju poslova na prevezivanju korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu na lokaciji “Vinogradarski institut“.

Elaboratom je predviđeno da se ugašena vodovodna mreža priključaka zameni novom mrežom i novim priključcima, gde će svaka zgrada imati svoj vodomer i svoju vodomernu šahtu. Planirano je 6 priključaka sa 6 vodomernih šahti, i 3 priključka na kanalizacionu mrežu. Ukupna vednost predviđenih radova na prevezivanju priključaka, na lokaciji“Vinogradarski institut“ iznosi 1.651.441,40 din. bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 30 dana.

Svrha predviđenih radova jeste da se korisnicima Vinogradarskog instituta omogući kvalitetno snabdevanje vodom postupkom prevezivanja na novoizgrađenu mrežu PE DN 225mm, kao i obezbeđenje nesmetanog odvođenja otpadnih voda priključenjem na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu PEHD 400mm.

Ostale vesti