РАДОВИ, КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ НА ТОПОНИЧКОМ ПУТУ

Вода на површини у улици Топонички пут, потребно раскопавање. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

КВАР НА ПРИКЉУЧНИМ ВЕЗАМА У КНЕЗ СЕЛУ

Квар на прикључној вези у Кнез Селу преко пута кланице, и у викенд насељу до пумпне станице, потребан ископ. Због радова на поправци прикључних веза доћи ће до прекида водоснабдевања до 15 сати у Кнез Селу.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ НА ГАБРОВАЧКОМ ПУТУ

Квар на водоводној мрежи на Габровачком путу други део код броја 76, нужан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснебдевања на Габровачком путу до 15 сати.

НАСТАВАК РАДОВА У НИШКОЈ БАЊИ

Наставак радова у Синђелићевој улици у Нишкој Бањи. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснабдевања до 15 сати у Синђелићевој улици.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У РАЖАЊСКОЈ УЛИЦИ

Квар на водоводној мрежи у Ражањској улици код броја 31, поребан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснебдевања до 15 сати у Ражањској улици.

ПОПРАВКЕ КВАРОВА НА ПРВИМ ВЕНТИЛИМА

Током дана обављаће се радови на поправци првих вентила у улицама Душана Поповића 100, Северни Булевар бб, Нишавска 35/в и 3, Борска 78, Кестенова 16, Драгутина Живковића 11,  у селу Горња Врежина на више локација као и у улици Хајдук Вељковој 43 у селу Горњи Матејевац. Због интервенција могућ је прекид водоснабдевања на поменутим локацијама до 15 сати.