РАДОВИ, КВАРОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ И ПРЕКИДИ У ВОДОСНАБДЕВАЊУ

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У СВЕТОСАВСКОЈ УЛИЦИ

Квар на водоводној мрежи у Светосавској улици бб, потребан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ЧЕМЕРНИЧКОЈ УЛИЦИ

Квар на водоводној мрежи у Чемерничкој улици код броја 3 четврти прилаз, неопходан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

КВАР НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У УЛИЦИ СРЂАНА ЛАЗАРЕВИЋА

Квар на водоводној мрежи у улици Срђана Лазаревића бб , потребан ископ. Због радова на поправци водоводне мреже доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У НИШКОЈ БАЊИ

Квар на прикључној вези на Булевару Светог Цара Константина („Kompkonsult doo“) у Нишкој Бањи, неопходан ископ. Због радова на поправци прикључне везе доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

КВАР НА ПРИКЉУЧНОЈ ВЕЗИ У ГОРЊА ТРНАВА

Квар на прикључној вези у улици Бранислава Јовановића код боја 8 у Горњој Трнави, неопходан ископ. Због радова на поправци прикључне везе доћи ће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.

ПОПРАВКЕ КВАРОВА НА ПРВИМ ВЕНТИЛИМА

Током дана обављаће се радови на поправци првих вентила у улицама: Браће Вуксановића 15, Гаџиханска 12, Јована Митића Ђорђа 30, Марина Држића на више локација, Шарпланинска 24а у Брзом Броду, Милорада Алексића у Новом Селу на више локација. Због интервенција могућ је прекид водоснабдевања на поменутим локацијама до 15 сати.