PROVERA I OSPOSOBLJAVANJE DELA KANALIZACIONE MREŽE U SELU POPOVAC

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn


U toku je postupak defektaže, na osnovu koga će se izraditi specifikacija potrebnih radova da bi se u konačnom omogućilo povezivanje i funkcionalnost dela prethodno izgrađene kanalizacione mreže u selu Popovac. Ovaj kanalizacioni sistem se nalazi u severozapadnoj zoni sela Popovac, izgrađivan je etapno, od strane više izvođača i u sledećoj fazi treba da bude povezan na Popovački kolektor.

Krenulo se sa utvrđivanjem potrebnih radova za ispitivanje, čišćenje i ispiranje šahti i kanalizacionih cevi u ulicama gde je mreža izgrađena. Nazivi ulica su iz perioda projektovanja: Jablanička sa prilazima, deo Maršala Tita, 29. Novembar, 7 Juli, deo Dragoljuba Đorđevića sa prilazima, Borisa Kidriča (prilaz), Poljska i deo Mila Đurđanovića. Ova sekundarna kanalizaciona mreža čeka da bude povezana na Popovački kolektor, u ulicama Borisa Kidriča i Maršala Tita. Mreža je prečnika ID 300 milimetara, procenjene dužine 4200 metara. Pored ovoga postoji mogućnost priključenja korisnika na primarnu kanalizacionu mrežu izgrađenog Popovačkog kolektora u ulicama Borisa Kidriča i Maršala Tita. Ovaj kolektor je prečnika ID 500 milimetra, i njegova okvirna dužina je 1600 metara. Popovački kolektor dolazi iz pravca radne zone Sever, silazi i uliva se u reku Nišavu, u visini Ciganskog ključa.  

Direktor JKP“Naissus“Niš, Goran Milosavljević sa saradnicima je obišao selo Popovac, kako bi se obavile konsultacije sa predstavnikom za komunalna pitanja iz sela Popovac, i utvrdio okvir potrebne specifikacije za izvođenje predstojećih radova.

– Nakon obilaska kanalizacionih punktova utvrdili smo da ovaj, veći deo izgrađene kanalizacione mreže u selu Popovac, nakon izrade specifikacije potrebnih radova treba da omogući osnovnu funkcionalnost i nesmetano korišćenje za domaćinstva u ulicama gde je mreža urađena – istakao je v.d.direktora JKP“Naissus“Niš, Goran Milosavljević.

Ostale vesti