ПРИКЉУЧЕЊЕ НОВОГ КОРИСНИКА У ВОЈВОДЕ ТАНКОСИЋА

Радови на прикључењу новог корисника на водоводну мрежу у улици Војводе Танкосића број 24. Због ових радова доћиће до прекида водоснабдевања у овој улици до 15 сати.