ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА СТУДЕНАТА МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЈКП НАИССУС

Студенти Машинског факултета, Универзитета у Нишу, као обавезан предмет слушају Техничку дијагностику. Овој предмет је по својој структури апликативан и зарад стицања примењивих знања досадашња пракса је била да студенти решавају конкретне техничке проблеме. Имајући у виду да је ЈКП Наиссус, један од најкомплекснијих машинских система на Балкану, претходна три месеца студенти су радили пројектне задатке са циљем оптимизације дијагностичких поступака у ЈКП НАИССУС.

– Сарадња Јавно комуналног предузећа Наиссус и Машинског факултета је изузетно драгоцена. Ово је посебно важно за Машински факултет, имајући у виду да студенти имају прилике да учествију у решавању конкретних проблема, реалних проблема. У овом случају су студенти решавали проблеме везане за техничку дијагностику, односно за такозвано превентивно одржавање машинских система и за утврђивање стања рада и исправности машинских система. Студенти су много научили, прво долазећи у водовод па сагледавајући уз помоћ инжењера овде шта је то што треба даље урадити и онда да предложе нека конкретна решења, која на начин презентације, представљају старијим колегама у ЈКП Наиссус – уз захвалност је истакао проф. др Милош Милованчевић.