ПОВЕЗИВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОД РЕЗЕРВОАРА ВИНИК II ДО НАСЕЉА ПОДВИНИК

Почела је изградња канализационе мреже за употребљиве воде од резервоара Виник II до насеља Подвиник. Уливна шахта је у улици Доктора Веселина Крајачића. Пројектована шахта ће да се користи и као одвод из прелива Виник II до изградње посебног вода, који ће евакуисати воде из прелива а пројектована канализација ће да се користи само за отпадне воде.

– Пратећи програм Србија 2020 – 2025, заиста желимо да и Ниш до 2025-те године има бројна ако не и сва насеља са водоводом и канализацијом. Из тог разлога сарађујемо са ЈКП“Наиссус“, и њему поверавамо посао за велики број насеља у самом граду. Ово је насеље које ће на овај начин бити повезано такође са Градском опшином Пантелеј, иако се налази на територији Градске општине Црвени крст, и готово да нема насеља где се не ради водовод или канализација. У склопу свега онога што радимо са Европском унијом, а то је ова фабрика за пречишћавање отпадних вода, где ће четири наша села добити канализацију, мислим да је ово добар начин да се канализационом мрежом, а наравно и водоводном мрежом која следи, повежу бројна насеља и да спремни дочекујемо сва наредна лета – поред осталог је истакла градоначелница Ниша, Драгана Сотировски.

– Град Ниш је издвојио 5 и по милона динара са пдв-ом, за радове за изградњу канализационе мреже која ће да повеже нови резервоар на Винику, Виник II са овим делом насеља. То значи да ћемо тај резервоар након 15 година, како је изграђен ставити у функцију, и нових 3000 кубика резервоарског простора који ће добити Град Ниш. Најбољи извођач је ЈКП“Наиссус“ Ниш и очекујемо да радови буду готови за 35 радних дана.

Ова канализациона мрежа служи за испирање резервоара Виник II. На тај начин када будемо ставили у функцију резервоар Виник II, моћи ћемо да добијемо нове количине воде за насеље Бранко Бјеговић, а у наредним фазама према Топоничком путу. То значи формирање Друге висинске зоне северозапад и решавање дугогодишњег проблема водоснабдевања за становнике изнад Топоничког пута, насеља Делнице итд. Ово је почетак, прва фаза је стављање резервоара у функцију, а он ће обезбедити воду за насеља на Топоничком путу – кратко је закључио директор ЈКП“Наиссус“ Горан Милосављевић др филолошких наука.