ПОПРАВКЕ ПО ШАХТАМА У КОВАНЛУЧКОЈ УЛИЦИ

У току су интервенције на првим вентилима у Кованлучкој улици. Због поправки прикључних веза у прекиду је водоснабдевање до 15 сати у Кованлучкој улици, у доњој зони.