ПОПРАВКА КВАРА У СЕЛУ СУВИ ДО

Вода на површини, нужно је оспoсобљавање прикључне везе у селу Суви До, у улици Симе Крстовића. Због поправке прикључне везе у прекиду је водоснабдевање до 15 сати у улици Симе Крстовића.