ПОПРАВКА КВАРА У НИШКОЈ БАЊИ

Због радова трећег лица оштећен је цевовод у Нишкој Бањи, у улици Краљевића Марка. У току је поправка водоводне мреже и завршетак интервенције се предвиђа до 18 сати. За време док трају радови остаје без воде улица Краљевића Марка, након чега се очекује нормализација водоснабдевања.