ПОДСЕЋАЊЕ КОРИСНИКА НА ОТПЛАТУ ДУГОВАЊА ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ И КАНАЛИСАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Наставља се акција отплате дуговања корисника за утрошену воду и каналисање отпадних вода. Наплата старих потраживања према ЈКП“Наиссус“ Ниш биће предочена корисницима у виду опомене пред утужење, која ће садржати и износ дуговања за услуге предузећа које је потребно измирити без обзира на висину дуговања.

У прилог овоме опомињемо кориснике да, у предвиђеном року од 8 дана, измире своја дуговања како не бисмо били принуђени да наплату потражујемо у извршном поступку, који ће нужно проузроковати умногоме увећане трошкове.

Плаћање заосталих дуговања је од основног значаја за функционисање система водоснабдевања Града Ниша.

Корисници услуга могу извршити плаћање старих дуговања на благајни ЈКП „Наиссус“ Ниш, у улици Књегиње Љубице 1/I у Нишу, радним данима од 07:00 до 15:00 сати, као и на благајни ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш у улици Наде Томић бр. 7 у Нишу, радним данима од 07:00 до 19:00 сати и суботом од 07:00 до 14:00 сати.

Уплату је могуће извршити и безготовинским начином плаћања у пословницам ЈП Поште Србије или на шалтерима пословних банака или мењачница на један од наведених рачуна ЈКП „Наиссус“ Ниш, са уписаним матичним бројем потрошача са рачуна за воду, на месту позив на број. Више информација о новим условима отплате старог дуговања као и заказивања доласка ради потписивања уговора, корисници могу добити позивањем телефона 018/502-758; 018/502-749; 018/502-769; 018/502-748.