ПОДЕЛА РАНЧЕВА ДЕЦИ РАДНИКА ЈКП“НАИССУС“ ПРЕД ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Пред почетак школске године Горан Милосављевић испред ЈКП“Наисссус“, у просторијама предузећа поздравио је децу и родитеље, који су део колектива, и пожелео им срећу, да стичу нова знања и дружења у предстојећој школској години. Поделивши деци ранчеве, предложио је да их на најбољи начин искористе и да поред осталог у њима понесу одличне оцене, другарство и радости детињства.